Panākumi Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 3.posmā

Sasniegumi Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 2.posmā

Panākumi konkursā Bebr[a]s

Sasniegumi Ķīmijas valsts 64.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi 48. atklātajā matemātikas olimpiādē