IESPĒJAS SKOLĒNIEM

Inženierzinātņu vidusskola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības iespējas:

 • Programmēšanas pulciņš,
 • Augstākās matemātikas pulciņš,
 • Robotika/elektronika,
 • Bioloģijas pulciņš “Jaunais pētnieks”,
 • Astronomijas pulciņš,
 • Eksperimentālā fizika un IKT,
 • Ķīmijas eksperimenti,
 • IZV jauktais koris,
 • RTU studentu kluba organizētie pasākumi,
 • RTU tautas mākslas kolektīvi,
 • RTU interešu klubi.