ĪSTENOTIE PROJEKTI

 

Starptautisks jaunuzņēmumu (startup) projekts ChangeMakers

250 jaunieši no RTU IZV, Salacgrīvas vidusskolas, Viimis Valsts ģimnāzijas un Gustava Ādolfa ģimnāzijas Tallinā, Igaunijā, Varmdo ģimnāzijās Zviedrijā, Ālandu profesionālās skolas, kā arī Merikarvia vidusskolas un Eurajoki vidusskolas Somijā radīs ap 50 jaunuzņēmumus ilgtspējīgai videi. Skolēni darbosies starpnacionālās komandās līdz 2022.gada 30.novembrim. Projekta mērķi ir veicināt pētniecību, jauno tehnoloģiju pielietojumu, sekmēt novatorisku uzņēmējdarbības formu attīstību un uzlabot reģionālās politikas attīstību nodarbinātības un izglītības jomās. Projekta pirmajā semestrī dalībniekiem paredzētas mācības, kuru laikā skolēni no dažādām valstīm grupās pa 3 līdz 5 skolēniem radīs jaunuzņēmumus. Projekta laikā ir paredzētas divas klātienes tikšanās un iknedēļas saziņa tiešsaistē. Skolēniem palīdzēs eksperti no sadarbības universitātēm un mentori no uzņēmumiem.


Eiropas Zinātnieku nakts

Eiropas Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas iniciēts pasākums, kas notiek katru gadu rudenī, saistošā veidā skaidrojot zinātnes sasniegumus un ļaujot ikvienam interesentam ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Katru gadu RTU IZV organizē Zinātnieku nakti citas skolas skolēniem RTU Zinātnieku nakts pasākumu ietvaros.


Projekts “Mācītspēks”

Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs”  licenču  ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija.

Mācītspēks” ir atvērta platforma, kas apvieno izglītības sistēmu, dažādu jomu profesionāļus un skolēnus. Projekta “Mācītspēks” dalībnieki gadu pavadīs, vienlaikus studējot pedagoģiju, izglītības


Jauno inženieru nedēļa

Jauno inženieru nedēļa ir starppriekšmetu projekts , kurā vispusīgi pārbauda skolēnu zināšanas, spēju paust un pamatot savu viedokli, pielietot savas tehniskās, radošās iemaņas individuāli un komandas darbā – ar komandu prezentācijām, prāta spēlēm, praktiskiem un radošiem inženieru uzdevumiem tiek īstenots reizi semestrī.


Konkurss pamatskolēniem “Torņu spēles”

Video konkurss ” Torņu spēles”- ikgadējs konkurss 7.-9. klašu skolēniem ar mērķi veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm, pētniecības un eksperimentālā darba apguvi., attīstīt skolēnu radošo domāšanu., veicināt skolēnu pašiniciatīvu, pašizpausmi, pašapziņu. Konkursa video reklāmu var noskatīties šeit.


Komandu konkurss pamatskolēniem “Inovators”

Izgudrojumu konkurss 7.-9. klašu skolēnu komandām “Inovators”- konkurss attīsta skolēnu radošo domāšanu, veicina skolēnu interesi par inženierzinātnēm, tehnisko jaunradi un zinātnisko pētniecību, veicina skolas mācību programmā apgūto zināšanu lietojumu praksē. Konkursa dalībnieku uzdevums ir izgudrot inovatīvu ierīci, kas palīdz atrisināt kādu konkrētu tehnisku problēmu vai piedāvāt uzlabojumus jau zināmām inženiertehniskām ierīcēm. Konkursam iesniegtos darbus vari noskatīties RTU IZV YouTube kanālā.


EBEC Rīga

EBEC Rīga-ikgadējas jauno inženieru sacensības. Projekts, ar kura palīdzību BEST – Riga veido saikni starp skolēniem, studentiem, RTU, uzņēmumiem un veicina tehnisko zinātņu popularizēšanu.


LTV raidījums “VIP”

2016.gadā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas pedagogu komanda pārliecinoši uzvarēja Latvijas Televīzijas 1. kanāla (LTV1) spēlē «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts», spēles finālā iegūstot naudas balvu – 1220 eiro, kuru ziedoja topošajiem inženieriem kampaņā «Uzlādē izglītības kvalitāti!». Komandu veidoja RTU IZV ģeogrāfijas skolotāja Agra Lipsberga, latviešu valodas un literatūras skolotāja Mairita Rozefelde un RTU Studentu parlamenta pārstāvis Rolands Fedotovs. Fināla spēles ierakstu var noskatīties šeit.


LTV raidījums “Gudrs, vēl gudrāks”

Latvijas Televīzijas organizētā jauniešu zināšanu viktorīna “Gudrs vēl gudrāks”. Spēlē RTU IZV skolēni un skolotāji demonstrē dažādus eksperimentus, kā arī RTU IZV skolēni sacenšas ar citiem jauniešiem no dažādām Latvijas skolām. Piemēram, 2019.gada 20.decembra raidījumā RTU IZV skolēni Paula Osmane un Toms Cerbulis raidījumā rādīja ķīmijas eksperimentu “Vulkāna izvirdums” (no 47.minūtes), 2020.gada 3.janvārī Aija Monika Vainiņa un Edvards Jānis Treijs (attēlā otrā un trešais un kreisās puses) demonstrēja Šveicara reaģenta pagatavošanu (no 58.minūtes), 10.janvārī Monika un Edvards rādīja eksperimentu par metālu aktivitāti (no 60.minūtes), 17.janvārī Paula un Toms skaidroja, kā darbojas slepena tinte (no 55.minūtes), 24.janvārī Līva Eglīte un Lauris Emīls Frēlihs rādīja mājās atkārtojamu ķīmijas eksperimentu (no 60.minūtes).


ZZ Čempionāts

ZZ Čempionātu ik gadu organizē Zelta Zivtiņa. Tās ir aizraujošas klašu sacensības, kurās tiek mests izaicinājums gan fiziskajām spējām, drosmei un cīņassparam, gan erudīcijai, atjautībai, komandas garam un radošumam. 2018.gadā ZZ Čempionātā uzvarēja RTU IZV 12.klases komanda. Komandas vadītājs – klases audzinātājs Guntis Zenfs. Arī 2019.gadā ZZ Čempionātā triumfēja RTU IZV komanda, Gunta Zenfa vadītā 10.klases komanda.


Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

ESF Projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās Nr.8.3.2.1./16/I/002). Skolēnu dalība starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.


ES programmēšanas nedēļa #CodeWeek

Projekta mērķis – rosināt interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā. No 2019. gada 5. līdz 20. oktobrim norisinās Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa, jeb #CodeWeek. Arī RTU IZV skolēni ir apliecinājuši dalību ES Programmēšanas nedēļā. Ieskaties šeit.


Pasaules lielākā mācību stunda

Ikgadēja starptautiska izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”. Tā ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisinās gandrīz 100 pasaules valstīs. 2019.gadā tās mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar 17 ilgtspējības attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā. Šo akciju Latvijā organizē UNESCO LNK, atbalsta LR IZM un nevalstiskas organizācijas. RTU IZV izveidoja unikālu mācību stundu “Kā palīdzēt mežam? Pētu un piedalos”, kā arī atzīmējās starptautiskajā akcijas saitē interaktīvajā kartē. Iepriekšējo gadu temati bija “Mācīties pārveidot!” 2015.gadā, “Solis pasaulē” 2016.gadā, “Katram šķīvim savs stāsts” 2017.gadā un “Līdzdalība” 2018.gadā. 2020.gadā ir divi temati: sadarbība un ANO 75 gadu jubileja. Vairāk informācijas par akciju var atrast šeit.


Erasmus+

Pirmās pamatdarbības mobilitātes projekts “ Angļu valodas mācību metodikas pilnveidošana RTU inženierzinātņu vidusskolā”. RTU IZV ir saņēmusi apstiprinājumu projektam “ Angļu valodas mācību metodikas pilnveidošana RTU inženierzinātņu vidusskolā”. Projekts ilgst no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. augustam.

Projekta ietvaros angļu valodas skolotājs apmeklēs IELTS Teacher training kursus, lai papildinātu angļu valodas apguves mācību metodiku inženierzinātņu vidusskolā, nodrošinot skolēnu sagatavošanu IELTS eksāmenam. Pēc kursu apmeklējuma , ievērojot angļu valodas mācību priekšmeta standartu un IELTS eksāmena sagatavošanas metodiku, tiks izstrādāta mācību priekšmeta autorprogramma, kā arī izstrādāta metodiskā semināra programma Latvijas skolu angļu valodas skolotājiem par sagatavošanos IELTS eksāmenu kārtošanai un novadīts seminārs.


Inženieris sākas ar citronu

Kampaņas “Inženieris sākas ar citronu” ietvaros RTU IZV aicināja 5.-9. klašu skolēnus individuāli vai komandā līdz diviem dalībniekiem iegūt no augļiem vai dārzeņiem elektroenerģiju, iemūžināt eksperimentu video, ielādēt savā Youtube.com kanālā un reģistrēties IZV mājaslapā.


“Samsung” projekta “Skola nākotnei” konkurss “Netiķete”

Skolēnu redzējums par privātumu un drošību, E-saziņas netiķeti skolā (saziņā ar klasesbiedriem, skolotājiem), autortiesībām, digitālo uzvedību (digitālais mobings, domu paušana digitālajā vidē, medijpratība). Vairāk informācijas par projektu un skolēnu digitālo IQ var atrast šeit.