Piektdien, 3.maijā, RTU IZVskolā notika svinīgs pasākums par godu 4. maija svētkiem – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. Pasākums tika svinīgi atklāts ar himnu, ko izpildīja skolas koris “Izvēle” kopā ar visiem klātesošajiem. Pēc valsts himnas, pasākuma vadīšanu pārņēma mūsu skolas vēstures skolotājs Māris Zvaigzne, kas kodolīgi un objektīvi pavēstīja par 1990. gada notikumiem. Pasākumā viesojās Andris Teikmanis – Rīgas pašvaldības vadītājs (1990.-1994.), diplomāts un Valsts prezidenta kancelejas vadītājs (2019.-2023.), Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāts, kas arī ar savu balsi palīdzēja pieņemt deklarāciju par valsts neatkarību, Klātesošos ar A.Teikmani iepazīstināja skolotājs Māris Zvaigzne, sniedzot informāciju par A.Teikmaņa dzīves gājumu un darba mūžu. Tad sekoja A.Teikmaņa kunga stāsts par grūtībām, sasniegumiem un dzīvi pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Jauna informācija atklājās ar katru jaunu auditorijas jautājumu, kurus uzdeva gan skolēni, gan arī skolotāji. Pasākuma noslēgumā mūs ar priekšnesumu iepriecināja vīru kora priekšnesums “Apkal manu kumeliņu”, un ar šo patriotisko tautasdziesmu pasākums tika noslēgts.

Jaunieši ar interesi un patriotismu ieklausījās diskusijā, varēja novērot skolēnu interesi par šo tematu un bija redzama izpratne par to, cik svarīgs Latvijas vēsturē bija 1990. gada 4. maijs.

Paldies skolotājam M.Zvaigznem par pasākuma organizēšanu, A.Teikmaņa kungam par viesošanos un korim “Izvēle” par skaistiem priekšnesumiem!

Rakstu sagatavoja Iļja Polis, 10. kl. skolēns.