RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēzes

I semestra noslēgumā RTU inženierzinātņu vidusskola pirmo reizi apkopojusi krājumā iepriekšējā gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēzes.

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkurss tradicionāli tiek organizēts trijos līmeņos: skolā; reģionā; valstī.

Šis ir pirmais RTU IZV skolēnu zinātnisko rakstu tēžu krājums, kurā publicētas to 20 IZV skolēnu 17 zinātniskās pētniecības darbu tēzes, kas ieguvuši apbalvojumu vismaz reģionālajā līmenī.

Krājumā publicētās zinātnisko darbu tēzes apliecina, ka IZV sko­lēnu zinātniskās intereses ir ļoti daudzpusīgas – sākot no apkār­tējās vides aizsardzības un cilvēka veselības problēmām līdz teorē­tiskajai matemātikai un mūzikas ģenerēšanai ar rekurentajiem neironu tīkliem.