„Cerību ugunskuri – mirklis pirms brīvības”

No 2020.gada 27.janvāra līdz 31.janvārim RTU Inženierzinātņu vidusskolas aktu zālē bija izvietota Latvijas Nacionālā arhīva dokumentāro liecību izstādes „Latvija 1991” daļa – „Cerību ugunskuri – mirklis pirms brīvības”, kura izveidota izmantojot LNA un privātpersonu arhīvu dokumentus. 30.janvārī viena vēstures stunda katrā klasē  vēstures skolotāja Māra Zvaigznes vadībā  tika veltīta izstādes apskatei un ieinteresētai sarunai  par vēsturiskajiem notikumiem trešās Atmodas laikā, kad divas reizes 1991.gada ietvaros mūsu  centieni pēc pilnīgas valstiskuma atjaunošanas un atgriešanās pasaules brīvo valstu saimē bija nopietni apdraudēti. Pirmoreiz 13. – 20.janvārī, bet otrreiz augusta puča dienās. Fotogrāfijas, dokumemnti un barikāžu dalībnieku atmiņu fragmenti runā skaidru valodu –  janvāra barikādes līdzās “Baltijas ceļam” uzskatāmas par otru spilgtāko nevardarbīgās pretošanās akciju visā neatkarības atgūšanas posmā.

Foto ŠEIT.