Latvijas 48. atklātā astronomijas olimpiāde

Latvijā skolēnu astronomijas olimpiādes notiek regulāri jau kopš 1973. gada. Katru gadu aprīļa vidū skolēniem no Latvijas un arī citām valstīm, iepriekš piesakoties, ir iespēja piedalīties Latvijas atklātajā astronomijas olimpiādē. Šis pasākums nedaudz atšķiras no citām skolēnu olimpiādēm. Olimpiādē var piedalīties jebkurš 8.-12. klases skolēns, neatkarīgi no viņa zināšanu līmeņa astronomijā. Olimpiāde notiek divās kārtās. Pirmajā neklātienes kārtā uzdevumu risināšanas laikā var izmantot jebkurus palīgmateriālus. Otrā kārta notiek klātienē Latvijas Universitātes telpās.

Ņemot vērā pašreizējo ārkārtas stāvokli Latvijā, 2020. gadā tika rīkota Latvijas 48. atklātās astronomijas olimpiādes viena kārta – neklātienes kārta, kas notika 21. aprīlī no plkst. 15.00 – 19.00 tiešsaistē.
Arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas piedalījās olimpiādē, iegūstot godalgotas vietas: 1.vieta – Aija Monika Vainiņa, 2. vieta – Edvards Jānis Treijs, bet Elgars Vaļģis ieguva atzinību.

Apsveicam mūsu uzvarētājus!