RTU Inženierzinātņu vidusskolas sagatavošanās kursi

Arī 2020./2021. mācību gadā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskola (IZV) rīkos sagatavošanās kursus ķīmijā, fizikā un matemātikā 9.klašu skolēniem. Pieteikšanās un maksa par sagatavošanās kursiem būs pieejama skolas mājaslapā no 15.septembra. Katrā mācību priekšmeta grupā tiks uzņemti 24 skolēni.

Kursi paredzēti, lai padziļinātu skolēnu zināšanas eksaktajos priekšmetos, sagatavojot potenciālos audzēkņus Atklātajai inženierzinātņu olimpiādei (AIZO), kas notiks februārī, IZV iestājpārbaudījumam, kas notiks aprīlī, valsts pārbaudes darbam (eksāmenam) matemātikā un mācībām IZV. Kursi nav paredzēti, lai sagatavotos mācību priekšmetu olimpiādēm. Sagatavošanās kursi nav obligāts nosacījums mācībām IZV, kā arī tie negarantē iestāšanos mūsu skolā.

Mācības notiks RTU IZV , Kronvalda bulvārī 1, vakaros no plkst. 16.30 līdz 18.00. Kopumā paredzētas 19 tikšanās reizes (38 mācību stundas) vienu reizi nedēļā no oktobra pirmās nedēļas līdz februāra beigām. Otrdienās notiks fizika, trešdienās – matemātika un ceturtdienās – ķīmija. Ir iespēja mācīties matemātiku neklātienē (vienu reizi mēnesī, sestdienās, kopā 20 mācību stundas).

Neskaidrību gadījumā zvanīt 67089787, 67089786 vai rakstīt uz e-pastu skola@rtu.lv.