IZV skolēni iegūst godalgotas vietas studentu un skolēnu elektronikas olimpiādē

Elektronikas dienu ietvaros 20.novembrī norisinājās RTU Studentu un skolēnu elektronikas olimpiāde 2020, kurā piedalījās pieci RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni. Vislabāk veicās 11.klases skolēns Valters Neļķe un 12.klases skolēns Toms Cerbulis ieguva 3.vietu katrs savā vecuma grupā. Apsveicam uzvarētājus!

Olimpiāde šogad norisinājās tiešsaistē. Dalībnieki skaidroja, kā darbojas dažādas shēmas un kādiem nolūkiem tās ir paredzētas, lietoja fizikas formulas un aplikācijā Tinkercad veica praktisko uzdevumu. Skolēni saka lielu paldies IZV elektronikas un robotikas pulciņa vadītājam Aleksejam Jekimovam un fizikas skolotājiem Elzai Līnai Liniņai un Aivaram Eriņam par attālināti novadītajām nodarbībām, kuru saturs noderēja olimpiādes uzdevumu risināšanā. Paldies olimpiādes rīkotājiem – RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Studentu pašpārvaldei.