Piemini Latviju : „Barikādēm – 30” un „Latvijas Republikas starptautiskajai de iure atzīšanai – 100”

Apstākļos, kad ārkārtas situācija Latvijā ir pagarināta,  mums jānoskaņojas uz valstij nozīmīgu vēsturisku notikumu atceri un atzīmēšanu attālināti.  Šogad paiet 100 gadi kopš dienas, kad Antantes Augstā padome 1921.gada 26.janvārī atzina Latvijas Republiku de iure, t.i., Latvija kļuva par starptautisko tiesību subjektu. Savukārt pirms 30 gadiem tieši Barikāžu laikā mums radās pārliecība, ka valsts atgriešanās pasaulē atzītos valstu saimē ir tikai laika jautājums. Šiem izcilajiem notikumiem nācijas un valsts vēsturē veltīta neliela prezentācija (skat. pielikumu). Attiecībā uz Barikāžu laiku mēģināts parādīt arī RTU studentu un pasniedzēju drosmi 1991.gada janvāra dienās, balstoties uz RTU muzeja rakstu “Nedēļa pirms 30 gadiem: Barikāžu laiku atceroties” (skat. https://www.rtu.lv/lv/muzejs/muzejs-par-mums/muzeja-zinas/atvert/nedela-pirms-30-gadiem-barikazu-laiku-atceroties).  Ir pārliecība, ka mēs visi – RTU IZV audzēkņi un pedagogi sekosim līdzi pasākumiem, kas ir un būs veltīti abām atceres dienām no 13.janvāra līdz 26.janvārim. Gribētos pievērst uzmanību Latvijas Nacionālā vēstures muzeja aicinājumam (detaļas: http://lnvm.lv/?p=16763) dalīties ar Barikāžu laika fotogrāfijām vietnē Gadsimta albums –  https://www.latvijasgadsimts.lv/albums .

“Barikādēm-30” Barikāžu laiks vēsturiskajā atmiņā un apziņā: Rīgas Tehniskās universitātes un RTU Inženierzinātņu vidusskolas piemērs.

Sagatavoja: Māris Zvaigzne, RTU IZV vēstures skolotājs