Apsveicam skolēnus ar panākumiem matemātikas valsts olimpiādē!

11. un 12. martā 15 RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni piedalījās matemātikas valsts 71. olimpiādes 3. posmā. 10. klases skolēni Alfrēds Saročinskisun Tomass Kristiāns Šternsun 11. klases skolniece Agata Kuzņecova izcīnīja 2. vietu, savukārt, 10. klases skolēns Petr Gabuniia ieguva atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Apsveicam olimpiādes laureātus! Uz starptautiskās matemātikas olimpiādes (IMO) atlasi no mūsu skolas ir uzaicināti Alfrēds SaročinskisAgata Kuzņecova un 12. klases skolēns Artūrs Uldis Gaisiņš. Vēlam veiksmi atlasē, kur 13 skolēnu konkurencē skolēni cīnīsies par sešām vietām Latvijas IMO komandā. Paldies Ingunai GrantaiEmīlam Veidem un Artjomam Ubaidullaevam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!