Panākumi Zinātniski pētniecisko darbu reģionālajā konferencē