Sasniegumi vēstures un filozofijas valsts olimpiāžu 3.posmā!