8. Atklātās inženierzinātņu olimpiādes laureātu apbalvošana

Pirms Lieldienām RTU Inženierzinātņu vidusskolā notika 8. Atklātās inženierzinātņu olimpiādes laureātu apbalvošana. Pati olimpiāde tradicionāli notika februārī, kur vairāk kā 200 dalībnieku lielā konkurencē 18 skolēni no visas Latvijas ieguva galveno godalgu – no skolas budžeta līdzekļiem apmaksātas mācības RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Pasākuma ietvaros laureātiem un viņu vecākiem bija iespēja iepazīties ar skolas telpām, uzzināt par izglītības un interešu izglītības iespējām skolā un parunāties gan ar skolas vadību, gan ar skolas skolēniem, lai uzzinātu vairāk par sev interesējošiem jautājumiem.
Apsveicam visus laureātus!
Atgādinām, ka vēl ir iespēja iestāties RTU IZV, piedaloties skolas veidotajā iestājpārbaudījumā, kura 1.kārta notiks 21.maijā tiešsaistē. Vairāk par šo lasi mājas lapas sadaļā – Uzņemšana.