Vēstures mācību stunda IVPC

16.septembrī RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra (IVPC) ekspozīcijas zālē jeb RTU Vēstures muzejā notika vēstures mācību stundas visām trīs RTU Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) klasēm. Šīm vēstures stundām bija konkrēts mērķis – iepazīstināt IZV skolēnus ar RTU vēsturi 160 gadu garumā, kā arī dažādiem interesantiem faktiem un notikumiem saistībā ar mūsu augstskolu, piemēram, par to, ka ēkā Kronvalda bulvārī 1, kur patlaban atrodas skola, jau 19. gadsimtā bija mācību iestāde un šī ēka 1890. gadā celta tieši Pētera I reālskolas vajadzībām. Vēstures stundas noslēgumā skolēni izspēlēja nopietni nenopietno interaktīvo spēli «Ko Tu zini par RTU vēsturi», un vēsturē zinošāki saņēma arī balvas.