Sasniegumiem filozofijas valsts 9.olimpiādes 2.posmā