Sasniegumi Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) 36. olimpiādes 2. posmā