Uzņēmējdarbības pamati ārpus skolas sienām

22. februārī uzņēmējdarbības pamatu stundas ietvaros RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolēni apmeklēja RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāti (IEVF), lai izmēģinātu jaunu nodarbības veidu – “Biznesa Lego”, kuru vadīja profesors Deniss Ščeulovs, RTU IEVF Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta direktors. Šī nodarbība balstījās Lego Serious Play biznesa treniņu metodē, kura piedāvā attēlot savas idejas, veidojot trīsdimensiju modeļus no Lego klucīšiem un tad pastāstot par tiem. Pirmais skolēnu uzdevums bija izveidot modeli tornim, kurš atspoguļotu, kur viņi redz sevi pēc 5 gadiem. Tad skolēni pievērsās lielākam uzdevumam – izveidot biznesa plānu Rīgas Tehniskās universitātes attīstībai, kas vienlaikus stiprinātu valsts ekonomiku un veicinātu arī Inženierzinātņu vidusskolas izaugsmi. Rotaļīgas, bet nopietnas nodarbības beigās piecas skolēnu grupas prezentēja dažādus risinājumus, katrā uzsverot kaut ko citu – skolēnu un studentu atbalstu, nākotnes karjeras veidošanas iespējas un svarīgākos zinātnes attīstības virzienus.

Paldies skolotājai Līgai Kamolai par šo piedāvājumu.