Skolēni nokārto starptautisku pārbaudījumu

Ikdienā nereti lasāmi stāsti par neticamiem cilvēku stāstiem un viņu sasniegto. Arī šis ir izbrīna vērts stāsts par to, kā RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. un 12. klases skolēni spējuši paveikt to, kas pa spēkam ir tikai nelielai daļai cilvēku.
1.semestrī 10 RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni vērsās pie Datorizētās inženiergrafikas katedras profesora Modra Dobeļa ar lūgumu rast iespēju iegūt 3D mehāniskās CAD programmas “SolidWorks” CSWA (Certified SolidWorks Associate in Mechanical Design) sertifikātu. Šis sertifikāts ir apliecinājums tā īpašnieka progresīvām, tehniskām prasmēm un inženiera domāšanai, kas ir augstu vērtēts ikvienā specialitātē.
Pašmācības ceļā dažu mēnešu laikā jaunieši apguva nepieciešamās zināšanas un iemaņas, un veiksmīgi nokārtoja eksāmenu. Bet februāra izskaņā 5 no skolēniem ieguva arī nākamo CSWP (Certified SolidWorks Professional in Mechanical Design) sertifikātu. Protams, jāmin, ka viņu panākumu pamatā ir skolā apgūtais “Tehniskās grafikas” priekšmets, kuru pasniedz Datorizētās inženiergrafikas katedras docente Veronika Stroževa. Priekšmets māca telpisko izpratni, kas ir primāra nepieciešamība šādiem sasniegumiem.
Svarīgi minēt, ka nepieciešamo prasmju apgūšanas daudzums pielīdzināms 3 kredītpunktu vērtam universitātes mācību priekšmetam, un paredzēts, ka sertifikāta iegūšanas apmācības norit 6-9 mēnešus. Līdzvērtīgs mācību priekšmets tiek pasniegts arī RTU, ko vada M. Dobelis. Pasniedzējs ar humoru izsakās, ka ”šis ir burkāns skolēniem, kas cerams vilinās viņus turpināt mācības šeit pat, RTU, jo jau iegūtās zināšanas ir pielīdzināmas ārvalstu tehniskajām universitātēm”.
Šis stāsts ir apliecinājums, ka ar gribasspēku apveltītam cilvēkam iespējams ir viss, neskatoties ne uz ko.

Rūta Anna Kinta
RTU BIF SP biedre