RTU vadība apbalvo Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs

Sakot paldies par izciliem startiem novada mācību priekšmetu olimpiādēs, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēnus 5. aprīlī sveica IZV dibinātāji un padomes locekļi, RTU padomes locekļi un RTU rektors Tālis Juhna, suminot arī IZV skolotājus, kuri audzēkņus ir sagatavojuši startiem olimpiādēs.

Visaugstāko sniegumu olimpiāžu kopvērtējumā katrā klašu grupā uzrādījuši:
10. klases skolēni Līga Blumfelde, Anna Jukna, Edvards Meržvinskis, Jānis Bumbieris, katrs izcīnot četras godalgotas vietas;
11. klases skolēni Rūdis Freipičs un Artūrs Berovskis, izcīnot astoņas godalgas, un Ilya Reutin – septiņas godalgotas vietas;
12. klases skolēni Lukass Roberts Kellijs un Jūlia Zilbere, izcīnot septiņas godalgotas vietas, kā arī Viesturs Streļčs un Tomass Kristiāns Šterns, izcīnot piecas 5 godalgotas vietas.

Kopumā godalgoto vietu skaits 2. posma olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos ir iespaidīgs – 47 skolēni izcīnījuši 1. vietu, 72 – 2. vietu, 69 – 3. vietu, savukārt 28 – atzinības.
Valsts olimpiāžu 2. posmā RTU IZV skolēni startēja 12 olimpiādēs, Rīgas valstspilsētā izcīnot 199 godalgotas vietas. Skolēni savas zināšanas pierādīja gan eksaktajos, gan humanitārajos mācību priekšmetos.
Savukārt 20 RTU IZV skolēni ir piedalījušies zinātniskās pētniecības darbu Rīgas reģionālajā konferencē, kurā visi darbi ir ieguvuši godalgotas vietas, kā arī 17 skolēnu darbi ir izvirzīti valsts lasījumiem.

RTU IZV ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte un kurā Latvijas talantīgākie skolēni var padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, lai sagatavotos inženierzinātņu studijām. Patlaban RTU IZV kopā mācās 72 talantīgi jaunieši no visas Latvijas.