Jaunā mācību gada sākums Inženierzinātņu vidusskolā!

Ir aizvadīta aizraujoša, piedzīvojumiem bagāta vasara, kuras laikā RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ir gan čakli strādājuši, gan atpūtušies. Kādam tā ir bijusi dalība starptautiskajās olimpiādēs un konkursos, kādam – darbs zinātniskās pētniecības jomā, vēl kādam – dalība izglītojošās un atpūtas nometnēs. Spēki ir uzkrāti, un nu pienācis laiks Zinību dienai un jaunam sākumam.

Tiekamies 1.septembrī plkst. 10:00 IZV svētku zālē! 

Pulcēšanās klasēs ir sākot no plkst.9:00

10.klase un skolotāja Beāte Krūze – 304.kab.

11.klase un skolotāja Virgīnija Vītola – 301.kab.

12.klase un skolotāja Elza Līna Liniņa – 303.kab.