Informācija par olimpiādes “Ķīmiķu dārzs” otro kārtu

Informējam, ka “Ķīmiķu dārza” vecākās grupas otrā kārta tiek atlikta uz nenoteiktu laiku! Centīsimies to īstenot klātienē, kā plānots, RTU IZV telpās Rīgā, Kronvalda bulvārī 1. Taču, ja to šī semestra laikā nebūs iespējams organizēt sakarā ar epidemioloģiskās drošības apsvērumiem, fināls tiks rīkots attālināti. Par norises datumu, veidu un darba kārtību informācija tiks izziņota vismaz nedēļu pirms plānotā norises datuma.

Savukārt jaunākās grupas otro kārtu joprojām ceram noturēt klātienē 7. novembrī, taču situācija var mainīties. Jebkādu izmaiņu gadījumā, piemēram, ja tiks lemts, ka finālu nav iespējams droši organizēt klātienē šajā datumā, ziņosim vismaz nedēļu pirms norises datuma.

Ja konkursa otrā kārta vienai vai abām grupām norisināsies klātienē, tas tiks darīts, ievērojot visus piesardzības pasākumus pret COVID-19 izplatību.

Paldies par sapratni!

Ar cieņu
“Ķīmiķu dārza” komanda