IZV iepazīst RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes institūtus

Trīs nedēļu garumā katru ceturtdienu RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10. klase iepazina RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes institūtus. Šajā laikā skolēni noklausījās prezentācijas, kuru galvenais mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar fakultātes institūtu galvenajiem pētījumu virzieniem. Kā pirmie 16.11.22. pie mums ciemojās Organiskās ķīmijas tehnoloģiju institūts (katedras vadītāja I.Mieriņa) un Tehniskās fizikas institūts (institūta direktors J.Blūms). I. Mieriņa, iepazīstinot ar organiskās sintēzes jomu, uzsvēra iepriekšējo gadu IZV skolēnu sasniegumus valsts un starptautiskajā līmenī.

24.11.22. skolēni tikās ar Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta (docents Reinis Drunka) un Polimērmateriālu institūta (katedras vadītājs Remo Merijs Meri) pārstāvjiem, bet 01.12.22 bija iespēja iepazīties ar Lietišķās ķīmijas institūta (docente Kristīne Lazdoviča) un Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta (katedras vadītāja Kristīne Šalma-Ancāne) pārstāvju stāstīto. Iespējams, daudziem skolēniem tikšanās ar pētniekiem bija arī iespēja apsvērt sava zinātniskās pētniecības darba tēmu un izstrādes vietu.  

Neierasti, ka šoreiz fakultāte devās pie mums – uz Kronvalda bulvāri 1.