IZV apmeklē RTU Individuālo aizsardzības līdzekļu laboratoriju

21. februārī RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt  jaunatklāto RTU Individuālo aizsardzības līdzekļu laboratoriju RTU Laboratoriju mājā. Šī ir pirmā laboratorija Latvijā, kas strādā šajā nozarē, bet pēc veiktu uzdevumu spektra un tehniskā aprīkojuma tā ir unikālā visā Baltijas un Ziemeļeiropas reģionā. Ekskursijā skolēni iepazinās ar laboratorijas veiktās pētniecības un testēšanas virzieniem, daudziem desmitiem testēšanas rīku, kas tiek izmantoti, lai izvērtētu mediķu, ugunsdzēsēju, celtnieku, valsts aizsardzības jomā strādājošo cilvēku uniformas un aizsardzības līdzekļu materiālu izturību dažādos apstākļos. Ekskursiju vadīja zinātņu doktore un šīs laboratorijas vadītāja Inga Dāboliņa.