Izlaušanās spēle Blēņas un pasakas

Literatūras mācību stundās 12.klases skolēni kādu laiku apguva un iepazina izcilā dzejnieka I. Ziedoņa dzeju, izstrādāja projektu par motīviem I. Ziedoņa dzejā, lasīja epifānijas un, pateicotieskultūrizglītības programmas “Latvijas skolas somas” atbalstam, vienā no pēdējām I. Ziedoņa daiļrades iepazīšanas stundām devās uzZiedoņa klasi.

21. aprīļa saulainajā pēcpusdienā ,izmantojot “Latvijas skolassoma”, finansējuma atbalstu, 12.klase izbaudīja interaktīvunodarbību- izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”-, kur trim komandām bija jāizkļūst no Imanta Ziedoņa pasaku istabām.

Klase tika sadalīta trīs grupās. Pirms spēles sākuma grupasviktorīnā pārbaudīja savas zināšanas par Ziedoni,viņa biogrāfijasniansēm,viņa idejām, darbiem un dziesmām ar viņa vārdiem. Tad katra grupa gāja savā telpā, no kuras bija jāizkļūst, atrisinot desmituzdevumus, kas saistīti ar vienu konkrētu I. Ziedoņa pasaku, kurabija iepriekš jāizlasa.

Viena grupa bija ieslodzīta zirgu stallī, meklējot vēju kā “Pasakā, kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt”. Otra grupa garāžāpieskatīja Kroko no “Kroko un Dila”. Trešā mita mazā padomjulaika dzīvoklī, pētot pogas no “Pasakas par Pogu”.

Spēlē bija dažādi izaicinājumi, kuros klase praktiski pārbaudīja, piemēram, kā galvā saskaitīt trīsciparu skaitļus, lūdza palīdzībuskolotājai, kad uzdevumu nav iespējams izpildīt pašiem, un, protams, kā pareizi izlasīt uzdevumu. 12-tie secināja, ka lasītprasmetomēr ir noderīga prasme.

12. klasei šī bija arī iespēja atskatīties uz stāstiem, ko dažs jauvarbūt bija dzirdējis, bet kuriem ir bijusi iepriekš neizprasta saistībaar dzīvi. Lasītās pasakas stāsta par atvadām, savas vietas atrašanu un netveramā ķerstīšanu, tāpēc izlaušanās spēle bija ne tikai izklaide, bet arī iespēja iepazīt literatūru un I Ziedoni citādā veidā.
Tālis Ozols (12. klase)