Iestājpārbaudījuma rezultāti un dokumentu iesniegšana

Aicinām uz dokumentu iesniegšanu 2023.gada 26.jūnijā no 8:00 līdz 19:00 9.AIZO laureātus, kā arī uz dokumentu iesniegšanu uzņemšanas konkursam vismaz divu valsts olimpiādes 3.posma matemātikas, fizikas, programmēšanas un ķīmijas godalgoto vietu (I,II vai III pakāpe) ieguvējus un tos iestājpārbaudījuma dalībniekus, kuri rekomendēti uzņemšanai.
Iestājpārbaudījuma rezultāti pieejami šeit.