No 1.aprīļa līdz 16.aprīlim RTU IZV izsludina pieteikšanos iestājpārbaudījumam, kurš notiks 20.aprīlī

No 1.aprīļa plkst. 8:00 līdz 16.aprīļa plkst. 9:00 RTU IZV izsludina pieteikšanos iestājpārbaudījumam uz 10.klasi, kurš notiks 20.aprīlī no 10:00-13:00

 

Maksa par iestājpārbaudījumu ir 10 eiro, kura jāsamaksā līdz  līdz 17.aprīlim. 

Rekvizīti: SIA “RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola” Nr.40103765251 

Kronvalda bulvāris,1, LV 1010 Swedbank AS Nr. LV 67HABA0551038006321

 

*Pēc maksājuma veikšanas 18.aprīlī, tiks saņemts informatīvs e-pasts par iestājpārbaudījuma norisi 

 

Pieteikšanās ir obligāta: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RT1UKnKpdESdU9zxqX4WIwhNddyVkGZPiN9aDc8dT_xUMlRaNEUyUFBHVk5ZOVA4RzlLOEQySzlZRy4u

Vairāk informāciju par uzņemšanu var skatīt šeit.

Sīkāka informācija atrodama šeit: RTU_IZV_iestājpārbaudījums