Skolēnu komandu sacensību “Ķīmiķu dārzs” otrā kārta notiks attālināti

“Ķīmiķu dārza” otrā kārta notiks attālināti platformā Zoom 5. decembrī 8. – 10.klašu grupai, sākums plkst. 11. un 12.decembrī 11. – 12.klašu grupai, sākums plkst. 11. Dalībai otrajā kārtā komandas dalībniekiem nav jāsanāk kopā – dalībnieki piedalīsies Zoom pasākumā katrs no savām mājām. Pēc kopīga ievada dalībnieki risinās uzdevumus komandu ietvaros Zoom platformā, katrai komandai būs savs novērotājs. Visa pasākuma laikā konkursa dalībniekiem jāpiedalās ar ieslēgtu web-kameru. Sīkāka informācija par “Ķīmiķu dārza” otrās kārtas norisi un tehniskajām prasībām tuvākajā laikā tiks izsūtīta dalībniekiem uz e-pastiem.