“Ķīmiķu dārzs 2021” pirmā kārta

Informējam, ka komandu olimpiādes “Ķīmiķu dārzs 2021” pirmo kārtu varam aizvadīt arī tagadējos sarežģītajos apstākļos – tā kā uzdevumi būs elektroniskā formātā, tad pastāv iespēja dalībniekiem olimpiādē piedalīties katram no savām mājām, katrai komandai noorganizējot vienotu saziņas rīku (Zoom, Teams utt.), lai katras komandas dalībnieki varētu uzdevumus risināt kopīgi.

Pirmās kārtas norises datums paliek nemainīgs – 2021.gada 30. oktobris. Sakarā ar šīs nedēļas neskaidro situāciju, pieteikšanās tiek pagarināta līdz 27. oktobrim (taču iesakām neatlikt līdz pēdējam brīdim). Sīkāku informāciju par 1.kārtas norisi nosūtīsim katrai komandai individuāli pēc 27.oktobra.

Aicinām pieteikties konkursam, jo attālināto mācību apstākļos katra iespēja turpināt pilnveidot ķīmijas zināšanas un prasmes ir vērtīga. Pieteikšanās anketa: https://forms.gle/34aBwJZJ9uvirSY97

Izturību vēlot,
“Ķīmiķu dārza” komanda