Sasniegumi krievu un vācu valodas valsts olimpiāžu 3.posmā!