IZV skolotāji ciemojas RTU fakultātēs

Kamēr RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni apmeklē vasaras praksi Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijās un apgūst praktiskās iemaņas zinātniskajā pētniecībā arī IZV skolotāji tika laipni uzņemti RTU fakultātēs un iepazīstināti ar tās pētniecības virzieniem. IZV mācībspēki viesojās Elektroakustikas laboratorijā, Laboratoriju mājā, Organiskās un neorganiskās ķīmijas laboratorijās, Datorzināņu laboratorijās, Dizaina fabrikā un Domus auditorialis, kur RTU profesori un pētnieki atklāja pētniecības virzienus un izrādīja moderni iekārtotās laboratorijas. Vienas dienas laikā ir neiespējami aptvert visu, ar ko nodarbojas Rīgas Tehniskajā universitātē tāpēc noteikti tur atgriezīsimies vēlreiz.

Paldies Rīgas Tehniskā universitāte par veltīto laiku, izzinošo uzņemšanu un uz tikšanos nākamreiz!