Projekta darbs “Ilgstpējīga siltumnīca”

Laika posmā no 16.maija līdz 26.maijam matemātikas, fizikas un ķīmijas stundu laikā 10. un 11.klašu skolēni izstrādāja projekta darbu “Ilgstpējīga siltumnīca”. Projekta mērķis bija veicināt izpratni par fizikas, ķīmijas, matemātikas mācību procesā iegūto zināšanu

lietošanu praktisku jautājumu risināšanā un veidotu pārnesi starp teoriju un reālo dzīvi, kā arī mācīties sastrādāties grupā un sadalīt pienākumus. Projekta gaitā skolēniem bija jārisina dažādi skolotāju iepriekš sagatavoti uzdevumi, jāapkopo un jānoformē rezultāts pētnieciskajam darbam atbilstošā dokumentā. Darba kulminācija bija 26.maijā, kad abu klašu skolēni prezentēja viens otram savus veikumus. 11.klašu skolēni savus darbs bija papildinājuši arī ar galvenā produkta – siltumnīcu – reāliem modeļiem.

Neatkarīga žūrija (vācu valodas, krievu valodas un vēstures skolotāju sastāvā) vērtēja skolēnu prezentācijas un sadarbības prasmes, beigās apbalvojot 2 veiksmīgākās komandas katrā klasē ar balvu!