Sasniegumi Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 2.posmā