RTU Talantu programma

Lai piesaistītu inženierzinātņu studijām spožus talantus un motivētu viņus nākotnē darboties zinātnē, kļūt par izciliem inženieriem, novatoriem un vadītājiem, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) jau trešo gadu īsteno Talantu programmu. 2022/.2023. akadēmiskajā gadā studijas Talantu programmā sāks ap 50 īpaši talantīgu jauniešu no visas Latvijas, kuriem būs iespēja studēt pēc individuāla plāna, lai studiju gadus izmantotu pēc iespējas efektīvāk, un pilnveidot prasmes, kas vitāli nepieciešamas darba tirgū.

Piecājamies, ka arī Inženierzinātņu absolventi ir izvēlējušies pieteikties šai programmai un pierādīt savas zināšanas.

«Talantīgi jaunieši ir Latvijas lielākā bagātība,» pauž RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis. RTU atbalsta talantīgos jauniešus dažādos veidos, piemēram, 2015. gadā tika nodibināta RTU Inženierzinātņu vidusskola, lai dotu iespēju īpaši talantīgiem jauniešiem no visas Latvijas sagatavoties inženierzinātņu studijām, bet pirms trim gadiem – Talantu programma. «Šī programma ir iespēja visu Latvijas skolu audzēkņiem iestāties RTU un studēt pēc īpašas programmas, kura mērķtiecīgi tiek veidota, nodrošinot studentiem iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas darba tirgū. RTU izveidota arī plaša inovāciju ekosistēma, lai absolventi nākotnē varētu kļūt ne vien par kvalificētiem darba ņēmējiem, bet arī darba devējiem,» saka L. Ribickis.

Vairāk lasi ŠEIT.