IZV piedalās Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas rīkotajā hakatonā

Šogad Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas rīkotais hakatons un ideju ģenerātors balstījās uz atvērtajiem kultūras datiem, kas jāizmanto, lai mēneša garumā veidotu programmas prototipu, kas pilnvērtīgi izmantotu to bagāto pieejamību. Četru IZV 11. klases skolēnu komanda  “iĢortusiņš” ieguva 2.vietu hakatonā ar 450€ lielu balvu fondu. Komandas izveidotais prototips bija ar visai praktisku pieeju – kombinējot gan kultūras datus, gan arī viktorīnas pamatprincipus, tika veidota uz izglītības iestādēm un privātpersonām mērķēta viktorīnas spēle “Kultorīna”, kas varētu novērst jauniešu progresīvo pretinteresi izglītbas procesā, pozitīvi ietekmējot humanitārās zināšanas, pie tam dodot iespēju pildīt to viedierīcēs skolu, klašu un draugu starpā.

Komandas sastāvu veidoja: Rūdis Freipičs, Gvido Šnuka, Dāvis Freimanis, Artūrs Berovskis