Lepojamies un apsveicam ar panākumiem matemātikas valsts 74. olimpiādes 3. posmā!

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem matemātikas valsts 74. olimpiādes 3. posmā! 👏

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem matemātikas valsts 74. olimpiādes 3. posmā 10.klases skolēnu Nikitu Baranovu un 12.klases skolēnu Rūdi Freipiču ar iegūto I pakāpi, 12.klases skolēnu Adriānu Pilikseru ar iegūto II pakāpi, 12.klases skolēnus  Sandiju Rakstiņu un Ernestu Lazdānu ar iegūto III pakāpi! 🏆 📚

Paldies skolotājām Beātei Krūzei un Tabitai Treilandei par ieguldīto darbu! 👏Diplomi un dāvanas par augstiem sasniegumiem konkursā “Matemātiskais ķēriens”

11.aprīlī RTU IZV ieradās pārstāvji no Uzdevumi.lv lai pasniegtu diplomu un dāvanu par iegūto 1.vietu 12.klašu grupā matemātikas konkursā “Matemātiskais ķēriens” Rūdim Freipičam. Rūdis balvas pats saņemt nevarēja, jo tajā laikā piedalījās ģeogrāfijas valsts 41.olimpiādes 3.posmā. Balvas viņa vietā saņēma klases audzinātāja Elza Līna Liniņa un Rūda klasesbiedri. Ar jaukiem ziedu pušķiem, diplomiem un dāvanām tika sveiktas arī Rūda Freipiča matemātikas skolotājas Beāte Krūze un Tabita Treilande.


Lepojamies un apsveicam ar panākumiem fizikas  valsts 74. olimpiādes 3.posmā!

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem fizikas  valsts 74. olimpiādes 3.posmā! 👏 

 

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem fizikas valsts 74. olimpiādes 3.posmā 12.klases skolēnu Ilya Reutin ar iegūto I pakāpi, 12.klases skolēnus Sandi Rakstiņu un Ernestu Lazdānu ar iegūto III pakāpi, 10.klases skolēnu Ņikitu Baranovu, 11.klases skolēnus Kristapu Gravu, Mareku Bruci un 12.klases skolēnu Rūdi Freipiču ar iegūto atzinību! 🏆 📚

Paldies skolotājiem Virgīnijai Vītolai, Elzai Līnai Liniņai un Aivaram Eriņam par ieguldīto darbu! 👏

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības latviešu valodas un literatūras 50. olimpiādes 2.posmā!

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības latviešu valodas un literatūras 50. olimpiādes 2.posmā! 👏 

 

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības latviešu valodas un literatūras 50. olimpiādes 2.posmā ar iegūto 1.vietu 11.klases skolnieci Līgu Blumfeldi; ar iegūto 2.vietu 11.klases skolnieci Annu Silu; ar iegūto 3.vietu 11.klases skolnieces Līvu Eglīti un Unu Undīni Unguri, 12.klases skolēnus Miku Henriju Hincenbergu, Gvido Šnuku, Artūru Berovski un Ilya Reutin!🏆 📚

 

Paldies skolotājai Indrai Keišai par ieguldīto darbu! 👏


Lepojamies un apsveicam ar panākumiem ķīmijas valsts 65.olimpiādes 3.posmā!

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem ķīmijas valsts 65.olimpiādes 3. posmā 11.klases skolnieci Līvu Eglīti ar iegūto I pakāpi; 11.klases skolēnu Matīsu Gercānu, 12.klases skolēnus Ilya Reutin un Ritvaru Bērziņu ar iegūto II pakāpi; 12.klases skolēnus Linardu Lāci un Varvaru Gromovu ar iegūto III pakāpi; 11.klases skolēnus Annu Juknu un Edvardu Meržvinski, kā arī 12.klases skolēnu Sandiju Rakstiņu ar iegūto atzinību! 🏆 📚

 

Paldies skolotājām Jolantai Rimšai, Beātei Krūzei un Laurai Fjodorovai par ieguldīto darbu! 👏


Lepojamies un apsveicam ar panākumiem filozofijas valsts 10.olimpiādes 3.posmā!

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem filozofijas valsts 10.olimpiādes 3. posmā 12.klases skolēnu Ilya Reutin ar iegūto I pakāpi! 🏆 📚

 

Paldies skolotājam Mārim Zvaigznem par ieguldīto darbu! 👏


Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem Latvijas ekonomikas valsts 25. olimpiādes 3. Posmā

Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem Latvijas ekonomikas valsts 25. olimpiādes 3. posmā🏆📚

I pakāpe 12.klases skolēniem Gvido Šnukam un Rūdim Freipičam

 

Paldies skolotājai Līgai Kamolai par ieguldīto darbu! 👏

Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem Latvijas 37. Informātikas (programmēšanas) olimpiādē.

Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem Latvijas 37. Informātikas (programmēšanas) olimpiādē. 👏

1.vieta 12.klases skolēnam Adriānam Pilikseram

2.vieta 12.klases skolēnam Sandijam  Rakstiņam un 11.klases skolēnam Marekam Brucim

Atzinība 11.klases skolēnam  Ričardam Rusevičam 🏆📚 

 

Paldies skolotājam Artūram Ķempelim!👏 Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas ģeogrāfijas 41. olimpiādes 2.posmā!

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas ģeogrāfijas 41. olimpiādes 2. posmā ar iegūto 1.vietu 10.klases skolēnu Nikitu Baranovu, 11.klases skolēnu Jāni Liepiņu, 12.klases skolēnus Rūdi Freipiču un Ilya Reutin; ar iegūto 2.vietu 12.klases skolēnu Rinardu Melni;  ar iegūto 3.vietu 10.klases skolēnu Emīlu Gustavu Sangoviču, 11.klases skolēnus Jāni Bumbieri, Kristapu Gravu, Annu Juknu; 12.klases skolēnus Gvido Šnuku un Artūru Berovski; ar iegūto atzinību 10.klases skolēnu Iļju Poli, 11.klases skolēnu Edvardu Meržvinski, 12.klases skolēnus Aleksi Ķeviņu un Linardu Lāci! 🏆📚  

 

Paldies skolotājai Brigitai Mežgalei-Turlajai par ieguldīto darbu! 👏


Sasniegumi angļu valodas valsts 53. olimpiādes 3. posmā

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem angļu valodas valsts 53. olimpiādes 3. posmā 12.klases skolēnu Artūru Berovski ar iegūto atzinību! 🏆📚

Paldies skolotājam Valteram Didrihsonam par ieguldīto darbu! 👏

Rīgas valstspilsētas pašvaldības franču valodas 54. olimpiādes 2.posma rezultāti

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības franču valodas 54. olimpiādes 2. posmā 10.klases skolnieci Līvu Bošu ar iegūto atzinību! 👏


Ir noslēdzies informātikas un loģiskās domāšanas konkurss “Bebr[a]s 23”

Ir noslēdzies informātikas un loģiskās domāšanas konkurss “Bebr[a]s 23”. Lepojamies un apsveicam 10.klases skolēnu Iļju Poli ar iegūto 2.vietu, 12.klases skolēnu Adriānu Pilikseru ar iegūto 1.vietu un 12.klases skolēnu Aleksandru Vjateru ar iegūto 3.vietu! 👏


RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas fizikas 74. olimpiādes 2. posmā

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas fizikas 74. olimpiādes 2. posmā 10.klases skolēnus Nikitu Baranovu, Rihardu Bukovski, Arturu Petrovu, 11.klases skolēnus Pēteri Teodoru Skrastiņu, Matīsu Gercānu, Sebastianu Edvardu Ivanovski, Kristapu Gravu, 12.klases skolēnus Sandiju Rakstiņu,  Adriānu Pilikseru, Ernestu Lazdānu un Ilya Reutin ar iegūto 1.vietu; 11.klases skolēnus Annu Juknu, Jāni Stendzenieku, Kristapu Vecbērzu, Reini Survilu, Maksimu Ivanovu, Edvardu Meržvinski, Mareku Bruci, 12.klases skolēnus Eināru Stikutu, Rūdi Freipiču, Dāvi Ērgli, Danielu Strankalu, Aleksandru Vjateru un Artūru Berovski ar iegūto 2.vietu; 10.klases skolēnus Iļu Poli, Robertu Treizi, Rihardu Krustu, Vinsentu Romeiko, Albertu Drusku, Rolandu Voino, Edvardu Ernestu Matheru, 11.klases skolēnus Markusu Terensu Krūzu, Jāni Bumbieri, Gustavu Bremmeru, Paulu Apšenieku, 12.klases skolēnus Miku Henriju Hincenbergu un Ritvaru Bērziņu ar iegūto 3.vietu; 10.klases skolēnus Evelīnu Tilleri, Georgiy Furanetu, Emīlu Gustavu Sangoviču, 11.klases skolēnus Annu Silu, Romanu Sarkisovu, 12.klases skolēnu Dāvi Freimani ar iegūto atzinību! 🏆📚 

 

Paldies skolotājiem Elzai Līnai Liniņai, Virgīnijai Vītolai un Aivaram Eriņam par ieguldīto darbu!👏


RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības ķīmijas 65. olimpiādes 2. posmā

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības ķīmijas 65. olimpiādes 2. posmā 10.klases skolēnu Nikitu Baranovu, 11.klases skolēnus Līvu Eglīti, Edvardu Meržvinski, 12.klases skolēnus Linardu Lāci, Ilya Reutin un Varvaru Gromovu ar iegūto 1.vietu; 10.klases skolēnus Evelīnu Tilleri, Valtu Vekteru, 11.klases skolēnus Annu Juknu, Līgu Blumfeldi, Matīsu Gercānu, Sebastianu Edvardu Ivanovski, Jāni Stendzenieku, Annu Silu, Jāni Bumbieri, 12.klases skolēnus Dāvi Freimani, Ernestu Lazdānu un Ritvaru Bērziņu ar iegūto 2.vietu; 10.klases skolēnus Georgiy Furanetu, Iļu Poli, Vinsentu Romeiko, Rihardu Krustu, 11.klases skolēnus Maksimu Ivanovu, Gustavu Bremmeru, 12.klases skolēnus Rūdi Freipiču, Sandiju Rakstiņu, Artūru Berovski, Eināru Stikutu, Gvido Šnuku un Aleksandru Vjateru ar iegūto 3.vietu; 10.klases skolēnus Rihardu Bukovski, Megiju Kalniņu, Robertu Treizi, Albertu Drusku, Edvardu Ernestu Matheru, 12.klases skolēnus Dāvi Strazdiņu, Adriānu Pilikseru un Igoru Vertjanovu ar iegūto atzinību!  🏆📚 

Paldies skolotājām Jolantai Rimšai, Beātei Krūzei un Laurai Fjodorovai par ieguldīto darbu! 👏

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības ekonomikas 25. olimpiādes 2. posmā!

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības ekonomikas 25. olimpiādes 2. posmā 12.klases skolēnus  Gvido Šnuku un Rūdi Freipiču ar iegūto 1.vietu; 12.klases skolēnu Linardu Lāci ar iegūto 2.vietu; 10.klases skolēnu Robertu Treizi ar iegūto atzinību! 🏆📚 

Paldies skolotājai Līgai Kamolai par ieguldīto darbu! 👏RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi politikas un tiesību 17. olimpiādes 3. posmā

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem politikas un tiesību 17. olimpiādes 3. posmā 12.klases skolēnu Rūdi Freipiču ar iegūto II pakāpi un 12.klases skolēnu Gvido Šnuku ar iegūto atzinību! 🏆📚 

Paldies skolotājam Mārim Zvaigznem par ieguldīto darbu! 👏

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi bioloģijas valsts 46.olimpiādes 3.posmā

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem bioloģijas valsts 46. olimpiādes 3.posmā 11.klases skolnieci Līgu Blumfeldi ar iegūto III pakāpi! 🏆📚

Paldies skolotājai Gintai Boldānei par ieguldīto darbu!👏

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Atklātajā matemātikas olimpiādē

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Atklātajā matemātikas olimpiādē 12.klases skolēnus Artūru Berovski un Adriānu Pilikseru ar iegūto 1.vietu; 10.klases skolēnus Mariju Zaicevu un Iļju Poli, 11.klases skolēnus Līvu Eglīti un Sebastianu Eduardu Ivanovski ar iegūto 2.vietu; 10.klases skolēnus Nikitu Baranovu un Albertu Drusku, 11.klases skolēnus Gustavu Bremmeru un Matīsu Gercānu, kā arī 12.klases skolēnu Aleksandru Vjateru ar iegūto 3.vietu; 12.klases skolnieci Varvaru Gromovu ar iegūto atzinību! 🏆📚

Paldies skolotājiem Beātei Krūzei, Sarmītei Čerņajevai un Tabitai Treilandei par ieguldīto darbu! 👏

 

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības informātikas (programmēšanas) 37.olimpiādes 2.posmā

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības informātikas (programmēšanas) 37. olimpiādes 2. posmā 11.klases skolēnu Mareku Bruci un 12.klases skolēnu Adriānu Pilikseru ar iegūto 1.vietu; 11.klases skolēnus Ričardu Ruseviču un Tomu Bubko, 12.klases skolēnus Sandiju Rakstiņu un Aleksandru Vjateru ar iegūto 2.vietu; 11.klases skolēnu Reini Survilu, kā arī 12.klases skolēnus Artūru Berovski, Rūdi Freipiču, Ernestu Lazdānu un Patriku Gustavu Rinkeviču ar iegūto 3.vietu; 12.klases skolēnus Gvido Šnuku un Dāvi Ērgli ar iegūto atzinību! 🥇🥈🥉

Paldies skolotājam Artūram Ķempelim par ieguldīto darbu! 👏

 

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas krievu valodas 25.olimpiādes 3.posmā

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem krievu valodas 25. olimpiādes  3. posmā 12.klases skolēnu Ilya Reutin ar iegūto II pakāpi! 🏆📚

Paldies skolotājai Irīnai Romanovai par ieguldīto darbu! 👏

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas vēstures 30.olimpiādes 2.posmā

2023.gada 8.decembrī notika Rīgas valstspilsētas pašvaldības vēstures 30. olimpiādes 2. posms. 📚

Lepojamies un sveicam  12.klases skolēnus Rūdi Freipiču, Artūru Berovski un Ilya Reutin ar iegūto 1.vietu; 12.klases skolēnus Sandiju Rakstiņu un Aleksi Ķeviņu ar iegūto 2.vietu; 10.klases skolēnus Līvu Bošu un Ņikitu Baranovu, kā arī 11.klases skolēnu Jāni Liepiņu ar iegūto 3.vietu un 10.klases skolēnus Sofiju Meņšikovu-Fiļimonovu, Iļju Poli un Robertu Treizi  ar iegūto atzinību! 🥇🥈🥉

Paldies skolotājam Mārim Zvaigznem par ieguldīto darbu!👏

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas filozofijas 17.olimpiādes 2.posmā

1.decembrī notika Rīgas valstspilsētas pašvaldības filozofijas 17. olimpiādes 2. posms. 📚

Lepojamies un sveicam 12.klases skolēnus Ritvaru Bērziņu un Ilya Reutin ar iegūto 2.vietu un 12.klases skolēnu Rūdi Freipiču ar iegūto 3.vietu! 🏆

Paldies skolotājam Mārim Zvaigznem par ieguldīto darbu!👏

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas bioloģijas 46.olimpiādes 2.posmā

30.novembrī notika Rīgas valstspilsētas bioloģijas 46. olimpiādes 2. posms. 🏆📚

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem 11.klases skolnieces Līgu Blumfeldi un Annu Juknu ar iegūto 1.vietu; 11.klases skolēnus Edvardu Meržvinski, Kristapu Vecbērzu un Annu Silu, 12.klases skolēnus Ernestu Lazdānu un Rūdi Freipiču ar iegūto 2.vietu; 11.klases skolēnus Līvu Eglīti un Jāni Bumbieri, 12.klases skolēnus Gvido Šnuku, Varvaru Gromovu un Dāvi Freimani ar iegūto 3.vietu; 10.klases skolēnu Robertu Treizi ar iegūto atzinību! 🥇🥈🥉

Paldies skolotājai Gintai Boldānei par ieguldīto darbu! 👏

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības vācu valodas 54.olimpiādes 2.posmā

Lepojamies un apsveicam ar panākumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības vācu valodas 54. olimpiādes 2. posmā, kas notika 2023.gada 4.decembrī 12.klases skolēnus Aleksandru Vjateru un Ilya Reutin ar iegūto 2.vietu! 🥈📚

Paldies skolotājai Ilzei Siliņai par ieguldīto darbu! 👏

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības politikas un tiesību 17. olimpiādes 2. posmā

15.novembrī notika Rīgas valstspilsētas pašvaldības politikas un tiesību 17. olimpiādes 2. posms, kurā veiksmīgi piedalījās RTU IZV skolēni. 🏆📚

Lepojamies un sveicam 12.klases skolēnu Rūdi Freipiču ar iegūto 1.vietu, 12.klases skolēnu Gvido Šnuku ar iegūto 2.vietu, 10.klases skolēnu Iļju Poli, 12.klases skolēnus Aleksi Ķeviņu un Artūru Berovski ar iegūto 3.vietu, kā arī  10.klases skolēnu Robertu Treizi un 12.klases skolēnu Ilya Reutin ar iegūto atzinību! 🥇🥈🥉

Paldies skolotājam Mārim Zvaigznem par ieguldīto darbu! 👏

 

RTU IZV skolēnu augstie sasniegumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53.olimpiādes 2.posmā

2023.gada 7.novembrī notika Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53.olimpiādes 2.posms, kurā piedalījās arī RTU IZV skolēni. 🏆📚

Lepojamies un apsveicam 12.klases skolēnu Artūru Berovski ar iegūto 1.vietu, 11.klases skolēnus Pēteri Teodoru Skrastiņu un Jāni Stendzenieku, 12.klases skolēnu Rūdi Freipiču ar iegūto 2.vietu, 11.klases skolēnu Tomasu Gaili un 12.klases skolēnu Sandiju Rakstiņu ar iegūto 3.vietu. 🥇🥈🥉

Paldies skolotājiem Zanei Šrenkai un Valteram Didrihsonam par ieguldīto darbu! 👏

Hakatonā ”Digitālais maks – drošai identifikācijai un plašam pakalpojumu klāstam Eiropā” mūsu skolēni ieguva divas pirmās vietas!

No 5. oktobra līdz 10. novembrim norisinājās Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas ( LATA) ikgadējais atvērto datu hakatons un ideju ģenerators. 🇱🇻💡

Šī gada tēma bija ”Digitālais maks – drošai identifikācijai un plašam pakalpojumu klāstam Eiropā”. 💻🔒

Hakatonā uzvaras laurus plūca RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda “RTU īpašums 2.0” ar ideju “Aplikācija ģimenes ārsta atrašanai”. Ideju Ģeneratorā uzvarēja RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda “Iģortusiņš” ar ideju “Taročeks”. Abas komandas balvā ieguva 500 eiro savas ieceres īstenošanai. 🏆🌐

Vairāk lasi šeit

Valsts prezidents IZV pasniedz apbalvojumu “Lielā pūce”

29.septembrī plkst. 15.00 Rīgas pils Rīgas pils Ģērboņu zālē notika Ata Kronvalda balvas pasniegšanas ceremonija, kurā tika apbalvoti 2022./2023. mācību gada Ata Kronvalda balvas laureāti, ceļojošās balvas “Lielā pūce” un “Mazā pūce” laureāti un Ata Kronvalda fonda Zvaigžnu reitinga līderi.✨ 🦉

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola astoto gadu pēc kārtas iegūst pirmo vietu Ata Kronvalda fonda mazo skolu reitingā un ceļojošo balvu «Lielā pūce». 🥇

Kā arī lepojamies un esam pagodināti saņemt atzinību par ierindošanos Ata Kronvalda fonda Zvaigžņu reitinga otrajā vietā. ✨

Ata Kronvalda fonda skolu reitings tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātniskajās konferencēs un citās valsts mēroga zinību sacensībās. Reitinga mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā. Vairāk informācijas Ata Kronvalda fonda mājas lapā

Ata Kronvalda fonds nodarbojas ar Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšanu un viņu izglītības sekmēšanu.

Vasarā mūsu skolēni izcīnījuši godalgotas vietas starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs

☀️ Vasarā mūsu skolēni bija cītīgi strādājuši un izcīnījuši godalgotas vietas starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. 🏆

Kā arī piedalījušies izglītojošās nomentēs, kur mācījušies, auguši un veidojuši kontaktus. 🙌🏻

Vairāk lasīt šeit: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-inzenierzinatnu-vidusskolas-skoleni-vasara-izcina-godalgotas-vietas-starptautiskajas-macibu-prieksmetu-olimpiades

Starptautiskajā informātikas olimpiādē Latvijas skolēni izcīna divas sudraba un vienu bronzas medaļu

Priecājamies, ka mūsu skolēns Adriāns Piliksers devies mājās no Starptautiskās informātikas olimpiādes Ungārijā ar bronzas medaļu! 🥉

 

Konkurence olimpiādē bija spraiga – 351 skolēns no 87 valstīm un 4 skolēni no Latvijas. Ikgadējā Starptautiskā informātikas olimpiāde tiek rīkota, lai veicinātu skolēnu interesi par IT jomu, attīstītu problēmu analītikas prasmes, algoritmu un datu struktūru izstrādi, programmēšanu un testēšanu.

Skolēniem divās sacensību dienās 5 stundas bija jārisina programmēšanas uzdevumi, kas balstīti uz reālas dzīves problēmām. Lai to atrisinātu, skolēniem ierobežotā laikā bija jāuzraksta programma, kura aprēķina uzdevumā prasīto.

IZV komandas sasniegumi BIO-GO-Higher erudīcijas konkursā

RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases komanda ”Kapibaras” (Reinis Survila, Līga Blumfelde, Līva Eglīte, Anna Juhna, Mareks Brucis) 2022./2023. gada BIO-GO-Higher erudīcijas konkursā, kurš  sastāv no 5 neklātienes kārtām, atlases kārtas un 4 tematiskās kārta, kopvērtējumā ieguvuši 3.vietu.

BIO-GO-Higher ir Erudīcijas konkurss skolēniem ar mērķi paaugstināt 10. un 11. klašu skolēnu zināšanu līmeni inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un dažādu implantmateriālu izmantošanā medicīnā, nodrošinot kvalitatīvu pašizglītības modeli – erudīcijas konkursu skolēnu komandām.

Vairāk uzzini šiet – https://bbcentre.eu/bio-go-higher

Foto: Elīna Karaseva

Elektronikas un Robotikas diena 2023

13.maijā RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē ar spraigām elektronikas un robotikas sacensībām aizvadīta “Elektronikas un Robotikas diena 2023”. Pasākumā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki no visas Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas.

Elektronikas un Robotikas dienā 2023 norisinājās bērnu un jauniešu elektronikas konkurss «Jaunais elektroniķis 2023» divās sarežģītības pakāpēs, RTU Robotikas čempionāts, kas vienlaikus bija 15.Latvijas Robotikas čempionāta noslēguma posms, kā arī seminārs un darbnīca par lietu internetu (IoT) skolotājiem. Pasākuma dalībnieki un apmeklētāji tāpat varēja piedalīties aizraujošās elektronikas darbnīcās un iepazīties ar Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares vadošajiem uzņēmumiem, kā arī doties ekskursijās uz RTU laboratorijām, Zinātnes un inovāciju centru un Dizaina fabriku.

Konkursa ‘‘Jaunais Elektroniķis 2023″ vecuma grupā no 15 gadu vecumam 2.vietu ieguva RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. un 12.klases skolēni Kirils Koļesņikovs un Nikita Travins.

Pasākumu organizēja: LETERA, RTU un RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Vairāk informācijas par konkursu https://www.letera.lv/elektronikas-un-robotikas-diena-2023-veids-ka-bernos-radit-interesi-par-dabaszinatnem/

Sasniegumi komandu sacensībās informātikā un matemātikā vidusskolēniem (KSIM)

Sasniegumi Latvijas lingvistikas olimpiādē

Noslēdzies Uzdevumi.lv ķīmijas konkurss “Paķīmiķo” 9.-12. klašu skolēniem

Noslēdzies Uzdevumi.lv ķīmijas konkurss “Paķīmiķo” 9.-12. klašu skolēniem un ir noskaidroti konkursa uzvarētāji! Konkursā piedalījās 870 skolēni no 206 Latvijas skolām.

Lai uzvarētu konkursā un iegūtu balvas, dalībniekiem bija jāuzrāda augstākais rezultāts un ātrākais uzdevumu izpildes laiks, risinot uzdevumus ķīmijas priekšmetā divās konkursa kārtās. Dalību konkursa 2. kārtā turpināja skolēni, kuru iegūtais rezultāts 1. kārtā bija ne mazāks par 50%.

Augstākie rezultāti katrā klašu grupā uzrādīja

10.klašu grupā 1. vieta – Līga Blumfelde no RTU Inženierzinātņu vidusskolas balvā iegūst dāvanu karti 150 EUR vērtībā no “Sigulda Adventures” un diplomu par iegūto vietu konkursā.

11.klašu grupā 1. vieta – Dāvis Freimanis no RTU Inženierzinātņu vidusskolas balvā iegūst dāvanu karti 150 EUR vērtībā no “Sigulda Adventures” un diplomu par iegūto vietu konkursā.

12.klašu grupā 1. vieta – Krišjānis Gercāns no RTU Inženierzinātņu vidusskolas balvā iegūst dāvanu karti 150 EUR vērtībā no “Sigulda Adventures” un diplomu par iegūto vietu konkursā, kā arī budžeta vietu studijām RTU MLĶF.
2. vieta – Jūlija Zilbere no RTU Inženierzinātņu vidusskolas balvā iegūst dāvanu karti 50 EUR vērtībā no “Escape room” un diplomu par iegūto vietu konkursā.
3. vieta – Valērija Meinardte no RTU Inženierzinātņu vidusskolas balvā iegūst dāvanu karti 40 EUR vērtībā no “Brain games” un diplomu par iegūto vietu konkursā.

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi Baltijas valstu ķīmijas 29. olimpiādē

Sasniegumi Latviešu valodas valsts olimpiādes 3.posmā

Sasniegumi Matemātikas valsts olimpiādes 3.posmā

Sasniegumi Ziemeļvalstu Baltijas fizikas olimpiādē

Sasniegumi Ģeogrāfijas valsts olimpiādes 3.posmā

Noskaidroti uzvarētāji trešajā Mākslīgā intelekta olimpiādē

Ar uzvarētāju apbalvošanu Liepājas pārstāvniecībā Rīgā noslēdzās jau trešā Mākslīgā intelekta olimpiāde, kas pulcēja talantīgus jauniešus no visas Latvijas. Mākslīgā intelekta olimpiādi organizēja Liepājas tehnoloģiju klasteris, sadarbībā ar mākslīgā intelekta (MI) uzņēmumiem un profesionāļiem, informē klastera IT projektu vadītājs Nils Kuncītis.

24.martā Liepājas pārstāvniecībā Rīgā tik apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji, kas šoreiz visi nākuši no Rīgas skolām:
1. vieta Adrians Slics (RTU Inženierzinātņu vidusskola);
2. vieta Raivo Logins (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija);
3. vieta Kristers Katkevičs-Čirkovs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Jaunieši tika pie vērtīgām balvām no olimpiādes atbalstītājiem – tehnoloģiju uzņēmumiem “Giraffe360” un “ASYA.AI”, kā arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības un Liepājas Universitātes.

Kopumā Mākslīgā intelekta olimpiādei pieteicās vairāk kā 40 jaunieši no visas Latvijas, kam šī bija iespēja iemācīties ko jaunu – pirms olimpiādes tika organizēta konsultācija, dodot praktiskas prasmes un sagatavojot uzdevumu veiksmīgai izpildei. Skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas un sagatavot sevi iespējamai turpmākai karjerai tehnoloģiju jomā mākslīgā intelekta izstrādē.

Vairāk lasi ŠEIT.

Vairāk par Mākslīgā intelekta talantu programmu iespējams uzzināt šeit: www.digip.lv/mi-programma

Sasniegumi Zinātniski pētniecisko darbu konferencē

Sasniegumi Programmēšanas valsts olimpiādes 3.posmā

Panākumi Filozofijas valsts olimpiādes 3.posmā

Panākumi Matemātikas valsts 73.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi Latviešu valodas valsts 49.olimpiādes 2.posmā

Panākumi Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 3.posmā

Sasniegumi Angļu valodas valsts 52.olimpiādes 3.posmā

Sasniegumi Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 2.posmā

Panākumi konkursā Bebr[a]s

Sasniegumi Ķīmijas valsts 64.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) 36. olimpiādes 2. posmā

Sasniegumi 48. atklātajā matemātikas olimpiādē

Sasniegumiem bioloģijas valsts 45.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumiem filozofijas valsts 9.olimpiādes 2.posmā

RTU studentu un RTU IZV skolēnu otrā lieljaudas raķete

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti un RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni uzbūvējuši otro lieljaudas raķeti. Tā ir tehnoloģiski būtiski pilnveidota, un demonstrācijas lidojumā pārspēj pirmās raķetes augstuma un ātruma rādītājus.

«Jau ar pirmo raķeti mēs pierādījām, ka varam sasniegt noteiktu augstumu – vienu kilometru. Otrā raķete lidoja augstāk un ātrāk, bet tas nebija mūsu primārais mērķis. Galvenais bija pārliecināties, ka mūsu izstrādātās tehnoloģijas un sistēmas atbilst prasībām un veic plānotās darbības – iegūst datus, lidojumā izšauj izpletni, veiksmīgi piezemējas. Lidojums ir vienīgais veids, kā to pārbaudīt,» norāda RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studente Aija Monika Vainiņa.

Demonstrācijas lidojums notika Cēsu lidlaukā. Tas bija sekmīgs – raķete pārsniedza 1,9 km augstumu un lidoja ar ātrumu ap 1000 km/h, tika izšauti abi izpletņi un tā veiksmīgi piezemējās. Raķeti var izmantot atkārtoti.

Raķetes projektēšanā un būvniecībā piedalījās RTU studenti – Arvīds Bāliņš, Alens Šņepsts, Aija Monika Vainiņa, Dairis Rihards Irbe, Staņislavs Jurgensons – un RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni – Lukass Roberts Kellijs, Marks Henrijs Majors, Daniels Strankals, Mārtiņš Čaune, Kristaps Jukša un Arvīds Gills –, kā arī RTU absolvents Reinis Freibergs un Rīgas Hanzas vidusskolas skolēns Artūrs Haritonovs.

Otrā lieljaudas raķete uzbūvēta RTU programmā «Vertikāli integrēts projekts». Tā ir viena no studentu inovāciju grantu programmas aktivitātēm (ERAF līdzfinansēts projekts Nr.1.1.1.3/18/A/006 «Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošajiem»).

Vairāk lasi šeit.

IZV piedalās Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas rīkotajā hakatonā

Šogad Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas rīkotais hakatons un ideju ģenerātors balstījās uz atvērtajiem kultūras datiem, kas jāizmanto, lai mēneša garumā veidotu programmas prototipu, kas pilnvērtīgi izmantotu to bagāto pieejamību. Četru IZV 11. klases skolēnu komanda  “iĢortusiņš” ieguva 2.vietu hakatonā ar 450€ lielu balvu fondu. Komandas izveidotais prototips bija ar visai praktisku pieeju – kombinējot gan kultūras datus, gan arī viktorīnas pamatprincipus, tika veidota uz izglītības iestādēm un privātpersonām mērķēta viktorīnas spēle “Kultorīna”, kas varētu novērst jauniešu progresīvo pretinteresi izglītbas procesā, pozitīvi ietekmējot humanitārās zināšanas, pie tam dodot iespēju pildīt to viedierīcēs skolu, klašu un draugu starpā.

Komandas sastāvu veidoja: Rūdis Freipičs, Gvido Šnuka, Dāvis Freimanis, Artūrs Berovskis

Ata Kronvalda balvas pasniegšanas ceremonija

24. augustā plkst. 13.00 Rīgas pils Svētku zālē notika Ata Kronvalda balvas pasniegšanas ceremonija, kurā tika apbalvoti 2021./2022. mācību gada Ata Kronvalda balvas laureāti, ceļojošās balvas “Lielā pūce” un “Mazā pūce” laureāti un Ata Kronvalda fonda Zvaigžnu reitinga līderi.
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola septīto gadu pēc kārtas iegūst pirmo vietu Ata Kronvalda fonda mazo skolu reitingā un ceļojošo balvu «Lielā pūce».

Kā arī lepojamies un esam pagodināti saņemt atzinību par ierindošanos Ata Kronvalda fonda Zvaigžņu reitinga otrajā vietā (RTU Inženierzinātņu vidusskola – 47 balles).

Ata Kronvalda fonda skolu reitings tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātniskajās konferencēs un citās valsts mēroga zinību sacensībās. Reitinga mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

Ata Kronvalda fonds nodarbojas ar Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšanu un viņu izglītības sekmēšanu.

Sasniegumi Starptautiskā matemātikas olimpiāde

No 9. jūlija līdz 16. jūlijam Oslo, Norvēģijā notika Starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO), kurā Latvijas pārstāvji Alfrēds Saročinskis no RTU Inženierzinātņu vidusskolas, Milana Komisarova, Matīss Kristiņš, Kims Georgs Pavlovs un Margus Smotrovs no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas izcīnīja atzinības diplomus. Latviju olimpiādē pārstāvēja arī Petr Gabuniia no RTU Inženierzinātņu vidusskolas. Latvijas komandu vadīja Latvijas Universitātes A.Liepas neklātienes matemātikas skolas pasniedzēji Filips Jeļisejevs un Ilze Ošiņa.

Starptautiskā matemātikas olimpiāde ir konkurss vidusskolēniem, tajā katra valsts var izvirzīt līdz 6 dalībniekiem. Pirmā starptautiskā matemātikas olimpiāde norisinājās Rumānijā, 1959. gadā. Latvijas komandas olimpiādē piedalās kopš 1993. gada. Iepriekšējos divus gadus olimpiāde notika attālināti, šogad tā atkal atgriezās klātienes režīmā, pulcējot lielāko daļu dalībniekus Oslo.

104 valstu konkurencē Latvijas skolēnu komanda izcīnīja 63. vietu, kopsummā iegūstot 94 punktus. Kopš 1997. gada, kad kopsummā tika iegūti 124 punkti, šis ir augstākais izcīnīto punktu skaits Latvijas komandai, diemžēl arī slieksnis, lai saņemtu medaļas šogad tika paaugstināts.

Vairāk par olimpiādi lasi ŠEIT.

Sasniegumi 54. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē

54. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē (IChO) visi Latvijas delegācijas pārstāvji izcīnīja godalgas – 4 bronzas medaļas. Olimpiāde jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās attālinātā formā, dalībniekiem sacenšoties tikai teorētiskajās zināšanās, un šoreiz laikā no 10. jūlija līdz 18. jūlijam to organizēja Ķīna. Savā starpā šogad sacentās vairāk nekā 300 talantīgi skolēni no 83 pasaules valstīm.

Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē bronzas medaļas šogad izcīnīja mūsu 11. klases skolēns Daniils Sošk. Apsveicam ar panākumiem!

Vairāk par olimpiādi lasi ŠEIT.

Starptautiskā fizikas olimpiāde

No 10. līdz 17. jūlijam Šveices pilsētā Cīrihē attālinātā režīmā norisinājās Starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO), kas šogad notika jau 52. reizi. Latviju tajā pārstāvēja 5 skolēnu komanda. Lukass Roberts Kellijs (RTU Inženierzinātņu vidusskola) un Lorenss Martinsons (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) izcīnīja bronzas medaļas, bet Roberts Darkevics, un Stanislavs Dubrovskis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, un Olita Zadorožnaja no Starptautiskās skolas Ekziperī tika apbalvoti ar atzinībām.

Starptautiskā fizikas olimpiāde ir konkurss, kas tiek rīkots, apzinoties fizikas lielo nozīmi dažādu zinātnes un tehnikas jomu attīstībā. No katras dalībvalsts tiek aicināta komanda 5 vidusskolēnu sastāvā, bet dalība olimpiādē norisinās individuāli. Starptautisko fizikas olimpiādi katru gadu organizē cita valsts.

Vairāk par olimpiādi lasi šeit.

Sasniegumi Baltijas ģeogrāfijas 8. olimpiādē

No 27. jūnija līdz 1. jūlijam Kauņā, Lietuvā norisinājās Baltijas ģeogrāfijas 8. olimpiāde, kurā Latviju pārstāvēja astoņi skolēni. Bronzas medaļu ieguvis Rūdis Freipičs no RTU Inženierzinātņu vidusskolas. 

Olimpiādē šogad piedalījās skolēni no četrām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Vairāku dienu garumā dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas dažādos veidos – lauka darbos, apsekojot un risinot žūrijas sagatavotos uzdevumus gan Kauņas centrā, Laisves ielas un Žalgira arēnas apkārtnē, gan pie pilsētas esošajā Jiešas upes dabas parkā. Uzdevumu teorētisko daļu papildināja visdažādākais ģeogrāfijas uzdevumu klāsts kā Zemes zinātnēs, tā cilvēka ģeogrāfijā, sākot no pasaules okeānos notiekošo procesu norisēm, līdz pat pasaules ātrvilcienu transporta sistēmām.

Apsveicam Rūdi ar izcīnīto medaļu!

Latvijas skolu reitings 2022

Nodibinājums Ata Kronvalda fonds ir pabeidzis apkopot Latvijas skolu audzēkņu panākumus 2021./2022. mācību gadā rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Rezultāti publicēti vietnē https://www.skolureitings.lv/. Iegūtā informācija tiek novērtēta ballēs, lai izveidotu Latvijas skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem.

Šogad reitingā mazo skolu grupā virsotnē ir:

1. RTU Inženierzinātņu vidusskola

2. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

3. Rēzeknes 5. vidusskola

4. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

5. Riebiņu vidusskola

RTU Inženierzinātņu vidusskola ir noturējusi līderpozīcijas un saglabā 1. vietu arī 2021./2022. mācību gadā. Šajā mācību gadā 2. vietu par teicamu darbu ar talantīgajiem skolēniem iegūst Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, jaunpienācējs mazo skolu grupā. Trešajā vietā ierindojas Rēzeknes 5. vidusskola – kāpums par 2 vietām salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. Jaunpienācēji mazo skolu grupā ir Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, kas 2021./2022. mācību gadā ieņem 4. vietu, kā arī Riebiņu vidusskola 5. vietā.

“Pasaulē arvien lielāku nozīmi turpina noteikt tehnoloģijas un mākslīgais intelekts. Ata Kronvalda fonds vienmēr ir uzsvēris un stingri iestājies par talantīgo skolēnu attīstības atbalstu, kas stiprina Latvijas zinātni. Diemžēl pēdējos divus mācību gadus Izglītības un zinātnes ministrijas prioritātes mainījušās par labu vispārējam eksāmenu reitingam un patiesi nozīmīgu reitingu valsts attīstībai veidošanas bremzēšanai. Tomēr sabiedrība katru gadu arvien lielāku uzmanību pievērš Pūces reitingam, lai varētu pamatotāk izvēlēties skolu, savu jauno talantu attīstības ceļu,” saka Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Jurijs Ivanovs, SIA “Joom” līdzdibinātajs un CEO: “Esam pagodināti, ka spējam atbalstīt Ata Kronvalda fondu šajā svarīgajā uzdevumā: apzināt un uzslavēt skolas, kurās mācībspēki caur savu aicinājumu skolotāja amatā un ar labo piemēru spēj īstenot svarīgāko un grūtāko izglītības uzdevumu – jau no jaunības iemācīt mīlestību pret zinātni un zinībām, kā arī pret tiekšanos uz labākajiem rezultātiem. Izglītība ir pamatakmens, uz kura tiek būvēta skolēnu nākotne. Šodien pasaule attīstās ļoti ātri, tehnoloģijas ļauj strādāt, atrodoties vienā pasaules punktā, kopā ar neskaitāmiem cilvēkiem no dažādām valstīm. Uzņēmumā “Joom” mēs par to esam pārliecinājušies no savas pieredzes. Pirms sešiem gadiem mēs bijām mazs, Rīgā dibināts uzņēmums, taču šobrīd mums ir jau 40 miljoni lietotāju visā pasaulē un esam piegādājuši vairāk nekā 500 miljonus sūtījumu. Tas viss ir bijis iespējams, pateicoties pie mums strādājošajiem ļoti talantīgajiem darbiniekiem. Tieši tāpēc mēs darām visu, lai atbalstītu jaunos talantus.”

Ata Kronvalda fonds ir nodibinājums, kura uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Fonda darbība aizsākās jau 1988. gadā, un tā dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes uzņēmums „Kontakts,” kā arī virkne jauno zinātnieku un pedagogu – talantīgo skolēnu vasaras nometnes „Alfa” rīkotāju. 1993. gadā Fonds tika oficiāli reģistrēts un tā prezidents ir Henriks Danusēvičs (Latvijas Tirdzniecības institūta padomes priekšsēdētājs). Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētāja ir Evija Papule, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre. Fonda padomē ir iekļauti izcili dažādu nozaru pārstāvji, tai skaitā ķīmiķis Jānis Švirksts, biologs  Jānis Liepiņš, ģeogrāfs Uldis Klepers, matemātiķis Andris Ambainis, fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs, pedagoģe Iveta Ķestere, muzikoloģe Regīna Gedzjuna, ekonomists Mārtiņš Danusēvičs.

Panākumi 47. atklātajā matemātikas olimpiādē

Viesošanās RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolotāju un skolēnu komanda Robotikas un elektronikas pulciņa ietvaros viesojās RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā, lai gūtu pieredzi un smeltos idejas elektronikas laboratorijas labiekārtošanā un aprīkošanā un lai pārrunātu nākotnes sadarbības iespējas, veidojot kopīgus projektus.

Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiāde

No 8. līdz 14. maijam Čehijas pilsētā Hradeckrālovē norisinājās Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiāde (EOES), kurā Latviju pārstāvēja un ieguva apbalvojumus divas skolēnu komandas. Apsveicam mūsu skolēnu Aleksandru Vjateru ar izcīnīto bronzas medaļu. 

Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādē šogad kopumā piedalījās 40 skolēnu komandas no 20 valstīm. Olimpiādē tika vērtēts komandu darbs, katras komandas sastāvā bija 3 skolēni – katrs no viņiem specializējās vienā no eksaktajiem priekšmetiem (bioloģija, ķīmija un fizika).

Skolēni šajā olimpiādē guva iespēju  ne tikai attīstīt savas spējas bioloģijā, ķīmijā un fizikā, bet arī trenēties darbam komandā: “Brīvā laika aktivitātēs skolēni labprāt socializējas un dibina jaunus kontaktus ar citu valstu pārstāvjiem, kā arī iepazīstas ar studiju iespējām un specializācijas virzieniem Hradeckrāloves universitātē. Lai apkopotu olimpiādes rezultātus, uzdevumus vērtē gan organizatori, gan katras valsts mentori. Ja piešķirtie punkti atšķiras un ir nepieciešama to saskaņošana, tad par punktu skaitu ar organizatoriem iespējams diskutēt ieplānotajās moderācijas sesijās,” ieskatu olimpiādes norisē sniedz Zane Rekšņa.

Vairāk par konkursu lasi ŠEIT.

Erudīcijas konkurss vidusskolēniem «BIO-GO-Higher»

RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases komanda “Lil’ Pils” -Valērija Meinardte, Jūlia Zilbere, Annija Patrīcija Paugule, Elizabete Pliene un Marks Henrijs Majors izcīnīja 3.vietu Baltijas Biomateriālu ekselences centra (BBCE) erudīcijas konkursā vidusskolēniem «BIO-GO-Higher»  kopvērtējumā,  kā arī pārliecinoši uzvarēja konkursa pēdējā neklātienes kārtā, kas bija veltīta medicīnai, attīstot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas dabaszinātnēs un inženierzinātnēs. Otra RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda «1034ABBCC» ierindojās augstajā 4.vietā.

Konkursu «BIO-GO-Higher» BBCE rīko jau otro gadu, lai stiprinātu skolēnu zināšanas inženierzinātnēs un dabaszinībās, kā arī vairotu viņu interesi par implantmateriālu izmantošanu medicīnā. Tajā piedalās 10. un 11. klases skolēni. Konkurss norisinās visu mācību gadu, vidusskolēnu komandām četrās neklātienes kārtās risinot uzdevumus un meklējot atbildes uz jautājumiem ķīmijā, bioloģijā, fizikā un medicīnā. Šogad konkurss notika neklātienē, 5 kārtās: atlases kārta, ķīmijas kārta, fizikas kārta, bioloģijas kārta un medicīnas kārta.

Vairāk par konkursu ŠEIT. 

Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss – praktikums radioelektronikā 

2022. gada 6.maijā tika aizvadīts 8. Latvijas ārvalstu skolēnu atklātais konkurss – praktikums radioelektronikā, ko organizēja Ventspils Jaunrades nams sadarbībā ar Valsts izglītības satura centruun Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpnīcas asociāciju.

Konkursā piedalījās 16 komandas no Daugavpils , Vaiņodes, Rīgas, Jūrmalas, Salaspils, Jelgavas, Ventspils un Klaipēdas.

RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolēni – Kirils Koļesņikovs un Daniels Strankals jaunākajā grupā ieguva 2.vietu.

Apsveicam un lepojamies ar panākumiem!

Foto – http://jaunradesnams.lv/latvijas-un-arvalstu-skolenu-atklatais-konkurss-praktikums-radioelektronika/

Sasniegumi XX Latvijas lingvistikas olimpiādē

Apsveicam un lepojamies ar RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnu sasniegumiem XX Latvijas lingvistikas olimpiādē!

II vietu ieguva  Varvara Gromova un Aleksandra Daņilova.

Atzinības rakstus ieguva Ilya Reutin, Tālis Ozols, Jūlia Zilbere, Agata Kuzņecova un Klara Kuzņecova.

Sasniegumi ģeogrāfijas valsts 39.olimpiādes 3.posmā

8. Atklātās inženierzinātņu olimpiādes laureātu apbalvošana

Pirms Lieldienām RTU Inženierzinātņu vidusskolā notika 8. Atklātās inženierzinātņu olimpiādes laureātu apbalvošana. Pati olimpiāde tradicionāli notika februārī, kur vairāk kā 200 dalībnieku lielā konkurencē 18 skolēni no visas Latvijas ieguva galveno godalgu – no skolas budžeta līdzekļiem apmaksātas mācības RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Pasākuma ietvaros laureātiem un viņu vecākiem bija iespēja iepazīties ar skolas telpām, uzzināt par izglītības un interešu izglītības iespējām skolā un parunāties gan ar skolas vadību, gan ar skolas skolēniem, lai uzzinātu vairāk par sev interesējošiem jautājumiem.
Apsveicam visus laureātus!
Atgādinām, ka vēl ir iespēja iestāties RTU IZV, piedaloties skolas veidotajā iestājpārbaudījumā, kura 1.kārta notiks 21.maijā tiešsaistē. Vairāk par šo lasi mājas lapas sadaļā – Uzņemšana.

Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO 2022)

No 6. līdz 12. aprīlim Ungārijas pilsētā Egerā norisinājās Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde (EGMO 2022), kurā kā viena no četrām dalībniecēm Latviju pārstāvēja RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12.klases skolniece Agata Kuzņecova.

Apsveicam Agatu ar iegūto atzinības rakstu!

Vairāk par olimpiādi pieejams šeit:

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/latvijas-komanda-guvusi-panakumus-eiropas-meitenu-matematikas-olimpiade-egmo

Sasniegumi fizikas valsts 72. olimpiādes 3. posmā

Sasniegumi Rīgas pilsētas latviešu valodas valsts 48. olimpiādes 2.posmā

Apsveicam RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus ar sasniegumiem Rīgas pilsētas latviešu valodas valsts 48. olimpiādes 2.posmā!
2.vietu ieguvis 11.klases skolnieks Roberts Lukass Kellijs
3.vietu ieguvušas 11.klases skolniece Elizabete Pliene un 12.klases skolniece Ērika Patrīcija Bitmete
Atzinība- Mārtiņš Prokuratovs
Paldies skolotājai Indrai Keišai!

Sasniegumi Latvijas 47. atklātajā fizikas olimpiādē

Sasniegumi fizikas komandu olimpiādē

Sasniegumi Latvijas 50. astronomijas atklātajā olimpiādē

Sasniegumi valsts 46. skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē

Sasniegumi ķīmijas valsts 63. olimpiādes 3. posmā

Sasniegumi matemātikas valsts 72. olimpiādes 3. posmā

Panākumi Zinātniski pētniecisko darbu reģionālajā konferencē

Sasniegumi vēstures un filozofijas valsts olimpiāžu 3.posmā!

Sasniegumi bioloģijas valsts olimpiādes 3.posmā!

Sasniegumi krievu un vācu valodas valsts olimpiāžu 3.posmā!

Sasniegumi Latvijas 35. informātikas valsts olimpiādē

Sasniegumi valsts 63.ķīmijas olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi ģeogrāfijas valsts 39.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi matemātikas valsts 72.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi ekonomikas valsts 23.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi fizikas valsts 72. olimpiādes 2. posmā

Sasniegumi programmēšanas valsts 35.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi filozofija valsts 8.olimpiādes 2.posmā

Sasniegumi krievu valodas valsts 24.olimpiādes 2.posmā

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus sasniegumi vēstures valsts 28.olimpiādes 2.posmā

Vācu valodas valsts 52. olimpiādes 2. posma rezultāti

Bioloģija valsts 44.olimpiādes 2.posma rezultāti

No 2021. gada 15. novembra līdz 17. novembrim norisinājās Esri ĢIS nedēļa Latvijā.

ĢIS dienas testā piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieki, kuri centās rast atbildes uz āķīgiem jautājumiem par Latvijas notikumiem un aktualitātēm.

Liels prieks, ka balvu skolēnu kategorijā ieguva RTU IZV 11. klases skolniece Jūlia Zilbere. Sveicam!

RTU Inženierzinātņu vidusskolā tiek īstenota Esri Eiropas ĢIS skolu programma, kuras ietvaros mācību stundās tiek izmantotas ģeogrāfisko informāciju sistēmas.

Rīgas pilsētas angļu valodas 51.olimpiādes rezultāti

Sudraba medaļa starptautiskajā ekonomikas olimpiādē

Starptautiskā ekonomikas olimpiāde šogad tiešsaistes formā norisinājās no 26. jūlija līdz 1. augustam. Jauno ekonomistu sacensībās piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no 44 pasaules valstīm un Latviju olimpiādē pārstāvēja pieci talantīgi skolnieki. Ikviens no Latvijas delegācijas dalībniekiem olimpiādē izcīnīja sudraba medaļu, bet komandu kopvērtējumā Latvija šogad ierindojās ceturtajā vietā.

Latvijas delegāciju Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē pārstāvēja un sudraba medaļas ieguva arī RTU inženierzinātņu vidusskolas skolnieks Valts Vītums-Jaunzems.

Apsveicam Valtu ar sasniegumu!

Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē IChO IZV skolēni gūst panākumus

Latvijas delegācijas pārstāvji Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē International Chemistry Olympiad – IChO izcīnījuši divas sudraba un divas bronzas medaļas! Šogad olimpiādi no 25. jūlija līdz 2. augustam organizēja Japāna, un uzdevumu autori bija parūpējušies par ārkārtīgi izaicinošiem uzdevumiem.

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolnieks Džonatans Miks Melgalvis un Rīgas 10. vidusskolas skolnieks Daniils Kargins izcīnīja sudraba medaļas, savukārt Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieks Vladislavs Tiščenko un RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolnieks Edvards Jānis Treijs izcīnīja bronzas medaļas.

Latvijas komandu olimpiādē vadīja un uzdevumus tulkoja Latvijas Organiskās Sintēzes institūta laborants, LU Ķīmijas fakultātes maģistrs Nauris Narvaišs un Tartu Universitātes doktorants Ritums Cepītis.

Mazā ķīmijas skola (attēlā no kreisās): Džonatans Miks Melgalvis, Edvards Jānis Treijs, Daniils Kargins un Vladislavs Tiščenko.

Apveicam mūsu skolēnus ar panākumiem!

IZV skolēnu sasniegumi olimpiādē “Genius”

Globālo apkārtējās vides jautājumu olimpiāde “Genius” šogad tiešsaistes formā norisinājās no 7. līdz 12. jūnijam. Latviju olimpiādes
zinātnes kategorijā, prezentējot savus zinātniskās pētniecības darbus, šogad pārstāvēja seši skolēni. 1021 skolēnu un 816
zinātniskās pētniecības darbu konkurencē godalgas un atzinības olimpiādē izcīnīja visi Latvijas pārstāvji.

RTU inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolnieki Džonatans Miks Melgalvis un Edvards Jānis Treijs ar darbu “1,4-Dihidropiridīnu
oksidēšana ar Oxone (kālija monopersulfātu)” olimpiādē ieguva sudraba medaļu, kā arī RTU inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolnieks Otomārs Gulbis ar darbu “Melnā anodiskā titāna dioksīda fotoelektroķīmiskās īpašības” olimpiādē ieguva bronzas medaļu.

Apsveicam ar panākumiem!

IZV koris nosvin 5 gadu jubileju

RTU Inženierzinātņu vidusskolas jauktais koris ar skaistu pasākumu Likteņdārzā, Koknesē nosvinēja 5 gadu jubileju un tika pie nosaukuma. Kori turpmāk sauksim “IZVĒLE”. Sveicam jubilejā un novēlam korim skanīgu nākotni! Piedāvājam noskatīties sižetu par kora jubilejas pasākumu.

Džonatans Miks Melgalvis izcīnīja bronzu Starptautiskajā filozofijas olimpiādē

Sveicam RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolēnu Džonatanu Miku Melgalvi ar izcīnīto bronzas medaļu 29. Starptautiskajā filozofijas olimpiādē! Olimpiādē no 27. līdz 30. maijam attālināti piedalījās 52 valstis. Katru valsti pārstāvēja divi skolēni. Latvijas pārstāvji bija RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni Džonatans un viņa klasesbiedrene Eva Krupenko. Filozofijas olimpiādes uzdevums ir četrās stundās uzrakstīt eseju angļu valodā par vienu no četrām dotajām tēmām. Dalībai olimpiādē skolēnus palīdzēja sagatavot RTU inženierzinātņu vidusskolas vēstures skolotājs Māris Zvaigzne. Vairāk informācijas VISC mājaslapā.

Sveicam pēdējā mācību gada dienā!

Sveicam RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolotājus, skolēnus un viņu vecākus šī mācību gada pēdējā dienā! Skolēni šodien ir saņēmuši liecības un daudzās valsts olimpiāžu medaļas, kā arī olimpiāžu, zinātniskās pētniecības darbu konferences un konkursu diplomus un balvas. Lepojamies un vēlreiz sirsnīgi sveicam ar panākumiem! Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu un skolēnu vecākiem par atbalstu!

IZV skolēni veiksmīgi startē starptautiskā projektā ”ChangeMakers”

Interreg projektu «Changemakers» īsteno RTU Dizaina fabrika kopā ar Tallinas Tehnoloģiju universitāti, Satakuntas lietišķo zinātņu universitāti un Turku universitāti no Somijas, Stokholmas universitāti un Ālandu tehnikumu. Tā laikā skolēni iegūst zināšanas inovāciju menedžmentā, uzņēmējdarbības un tirgus izpētē, aprites ekonomikā, starpkultūru komunikācijā, kā arī meklē risinājumus uzņēmumu definētām problēmsituācijām un veido jaunuzņēmumus, kas šos risinājumus attīsta.

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas un Salacgrīvas vidusskolas vecāko klašu skolēni parādījuši veiksmīgu sniegumu, kopā ar vairāk kā 100 citiem dalībniekiem no Igaunijas, Zviedrijas un Somijas piedaloties starptautiskajā projektā «ChangeMakers» un tā noslēguma pasākumā «Dragon’s Den».

Latvijas pārstāvji veiksmīgi startēja abās pasākuma dienās, parādot gan padziļinātu izpratni par ekoloģijas un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, gan teicamas biznesa domāšanas un komunikācijas prasmes.

Skolēni no RTU Inženierzinātņu vidusskolas sadarbībā ar komandas biedriem no Ālandu salām iepazīstināja ar savu ideju «Potato shampoo from potato juice», kas žūrijas vērtējumā ieguva dalītu pirmo vietu un, lai arī galvenā balva tika piešķirta cita projekta izstrādātājiem, uzvarēja kategorijā «Best pitching performance», guva augstu novērtējumu nominācijās «Best product design» un «Thinking outside the box», kā arī izpelnījās pārējo pasākuma dalībnieku atzinību.

Vairāk par projektu lasi ŠEIT.

RTU IZV komanda uzvar erudīcijas konkursā BIO-GO-Higher

RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda “Mitochondria are the powerhouse of the cell” Baltijas Biomateriālu ekselences centra rīkotājā erudīcijas konkursā BIO-GO-Higher izcīnīja 1. vietu un pošas ceļojumam uz Šveici. BIO-GO-Higher konkursa mērķis ir paaugstināt 10. un 11. klašu skolēnu zināšanu līmeni inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un dažādu implantmateriālu izmantošanā medicīnā. Šogad konkursā bija četras neklātienes kārtas. 11. klases skolēni Patrīcija RocēnaAnete Paula TomiņaMārtiņš ProkuratovsKristiāns Kuļšs un komandas kapteinis Otomārs Gulbis četrās kārtās, izmantojot teorētiskās un praktiskās zināšanas inženierzinātnēs, ķīmijā, fizikā, bioloģijā un medicīnā risināja daudzveidīgus uzdevumus, meklēja labākos risinājumus nestandarta situācijās un veica laikietilpīgus pētnieciskos darbus.

Komandas mentore, bioloģijas skolotāja Sandra Gromska uzskata, ka konkursa lielākais ieguvums bija radītā interesi uzzināt, iemācīties un attīstīt daudzveidīgās prasmes, apvienojot dabaszinātņu un inženierzinātnes sasniegumus jaunu biomateriālu pētīšanā un veidošanā, lai palīdzētu nākotnē cilvēkiem dažādu veselības problēmu risināšanā. “Prieks par komandu, par ieguldīto darbu un  iespēju jauniešiem apmeklēt AO Pētniecības institūtu Davosā, kurā skolēniem būs iespēja iesaistīties biomateriālu pētniecības procesā,” rezumē skolotāja Sandra Gromska. Apsveicam komandu ar uzvaru! Paldies skolotājai par zināšanām un atbalstu skolēniem!

Latvijas skolēnu komandas Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiādē izcīna sudrabu

No 9. līdz 14. maijam tiešsaistē norisinājās Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiāde (EOES), kurā piedalījās divas skolēnu komandas no Latvijas. Demonstrējot savas eksperimentālās iemaņas un zināšanas fizikā, ķīmijā un bioloģijā, skolēni šogad sacentās 36 komandu konkurencē, kas pārstāvēja 18 dažādas Eiropas Savienības valstis. Abas Latvijas komandas olimpiādē izcīnīja sudraba medaļas.

Abas sudraba medaļas izcīnījušās Latvijas komandas olimpiādē pārstāvēja skolēni no Latvijas. A komandas sastāvā bija RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolnieks Mārtiņš Čaune.

Apsveicam ar panākumiem un labo rezultātu.

Vairāk par olimpiādi un tās norisi vari uzzināt ŠEIT.

Inženierzinātņu vidusskolas skolēni izcīna četras medaļas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu fizikas olimpiādē

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni 8. maijā ir veiksmīgi startējuši Ziemeļvalstu un Baltijas valstu fizikas olimpiādē. 11. klases skolniece Agata Kuzņecova ir izcīnījusi sudrabu, savukārt, 10. klases skolēns Kristaps Jukša, 11. klases skolēns Ralfs Šuba un 12. klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis izcīnīja bronzu. Apsveicam ar panākumiem! Paldies RTU Inženierzinātņu vidusskolas fizikas skolotājiem Elzai Līnai Liniņai un Aivaram Eriņam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei! Olimpiādes uzdevumi un atrisinājumi ir pieejami šeit.

Džonatans Miks Melgalvis – visvairāk titulētais skolēns valsts olimpiādēs

Mācību priekšmetu olimpiāžu 2020./2021. mācību gada sezonā aizvadītas 13 mācību priekšmetu valsts olimpiādes. Tajās piedalījās 1182 skolēni, no tiem 399 skolēni apbalvoti ar godalgām un 45 skolēni saņēmuši apbalvojumu vairāk nekā vienā mācību priekšmetu olimpiādē. RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis izceļas starp šiem 45 skolēniem, jo starp visiem olimpiāžu laureātiem ir ieguvis visvairāk godalgas – septiņas. Džonatans ir ieguvis godalgas valsts olimpiādēs ģeogrāfijā, ķīmijā, fizikā, filozofijā, vēsturē, angļu valodā un bioloģijā. Apsveicam ar iespaidīgo panākumu! Sveicam ar panākumiem visus RTU Inženierzinātņu vidusskolas olimpiāžu laureātus! Paldies RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!

Sveicam Lukasu Robertu Kelliju ar 2. vietu Baltijas valstu franču valodas olimpiādē!

Apsveicam RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10. klases skolēnu Lukasu Robertu Kelliju ar lielisko startu Baltijas valstu 2. franču valodas olimpiādē un izcīnīto 2. vietu! Olimpiāde norisinājās tiešsaistē. Tajā piedalījās pa pieciem dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Olimpiādi organizēja Latvija. Vairāk informācijas VISC mājaslapā.

IZV skolēni uzrāda labākos rezultātus Baltijas ķīmijas sacensībās

RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolēni ir izcīnījuši visu 8. Baltijas ķīmijas sacensību (8th Baltic Chemistry Competition) goda pjedestālu. Džonatans Miks Melgalvis izcīnījis 1. vietu, Toms Pulle uzrādīja otru labāko rezultātu Baltijā un Edvards Jānis Treijs ieguvis bronzas godalgu. Apsveicam ar panākumiem! Paldies RTU Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas skolotājai Laurai Fjodorovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Sveicam ar panākumiem fizikas atklātajā un komandu olimpiādēs!

Apsveicam RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus ar veiksmīgo startu Latvijas 46. atklātajā fizikas olimpiādē! 10. klases skolēni Arvīds Gills un Mārtiņš Čaune izcīnīja 2. vietu, 10. klases skolēni Kristaps Jukšaun Bogdans Grebņevsizcīnīja 3. vietu. 11. klases skolniece Agata Kuzņecova un 12. klases skolēni Edvards Jānis Treijs un Aija Monika Vainiņa ieguva atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē.

IZV skolēni ir lieliski startējuši arī fizikas komandu olimpiādē. 10. klases komanda “Big Brain Physics” (Arvīds GillsKrišjānis GercānsMārtiņš ČauneKristaps Jukša un Daniils Soško) izcīnīja 1. vietu, komanda “Dārzeņi-2” (Nikita TravinsBogdans GrebņevsLukass Roberts KellijsElizabete Pliene un Jūlia Zilbere) izcīnīja 2. vietu un komanda “Netfiziķi” (Petr GabuniiaAnnija Patrīcija PauguleViesturs StreļčsMarks Henrijs Majors un Tālis Ozols) izcīnīja 4. vietu. 12. klases komanda “Zigfrīds FUUFF” (Kristofers BarkānsArtūrs Uldis GaisiņšAija Monika VainiņaEdvards Jānis Treijs un Džonatans Miks Melgalvis) ar ļoti lielu pārsvaru izcīnīja 1. vietu. Apsveicam olimpiāžu laureātus! Paldies RTU Inženierzinātņu vidusskolas fizikas skolotājiem Aivaram Eriņam un Elzai Līnai Liniņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

IZV skolēni izcīna sudrabu un bronzu Starptautiskajā Mendeļejeva olimpiādē

No 20. līdz 26. aprīlim norisinājās 55. Starptautiskā Mendeļejeva olimpiāde ķīmijā, kurā Latviju pārstāvēja trīs RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolēni. Inženierzinātņu vidusskolas skolēns Džonatans Miks Melgalvis olimpiādē izcīnīja sudrabu, Edvards Jānis Treijs – bronzu un Toms Pulle – dalībnieka sertifikātu. Apsveicam ar panākumiem! Paldies RTU Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas skolotājai Laurai Fjodorovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei! Īpašs paldies Olavam Rāciņam par Latvijas komandas gatavošanu olimpiādei pēdējā posmā pirms starta un Kasparam Veldrem par saziņu ar olimpiādes rīkotājiem un skolēnu pieteikšanu!

Olimpiādē piedalījās 145 skolēni no 28 valstīm. Pārējās Baltijas valstis šoreiz palika bez medaļām, bet visvairāk punktu ieguva skolēns no Rumānijas. Uzdevumu risināšana notika divas dienas, savukārt, svētdien olimpiādes dalībniekiem bija iespēja piedalīties tiešsaistes apelācijās. Mendeļejeva olimpiāde ir vienas no prestižākajām sacensībām ķīmijā. Jau otro gadu Latvijas komanda pieslēdzās olimpiādei tiešsaistē no Inženierzinātņu vidusskolas, ievērojot visas drošības un tehniskās prasības. RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ar panākumiem piedalās Starptautiskajā Mendeļejeva olimpiādē jau trešo gadu pēc kārtas.

15 godalgotās vietas ķīmijas valsts olimpiādē

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ir ar spožiem panākumiem startējuši ķīmijas valsts 62. olimpiādē, izcīnot kopumā 15 godalgotās vietas un divas atzinības. 1. vietu izcīnīja 10. klases skolēns Daniils Soško, 11. klases skolēns Jānis Zaķis un 12. klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis. 2. vietu izcīnīja 10. klases skolēni Lukass Roberts KellijsViesturs Streļčs un Petr Gabuniia, 11. klases skolēns Robijs Lūkass Mālnieks un 12. klases skolēni Edvards Jānis Treijs un Toms Pulle. 3. vietu izcīnīja 10. klases skolēni Tomass Kristiāns ŠternsMārtiņš Čaune un Annija Patrīcija Paugule, 11. klases skolēns Jānis Šņucītis un 12. klases skolēni Matīss Jānis Rekerts un Aldis Jānis Pivars. 10. klases skolniece Jūlia Zilbere un 12. klases skolēns Kristofers Barkāns ieguva atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Apsveicam olimpiādes laureātus! Paldies RTU Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas skolotājām Laurai Fjodorovai un Jolantai Rimšai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Sveicam ar panākumiem ģeogrāfijas valsts olimpiādē!

Apsveicam ģeogrāfijas valsts 38. olimpiādes laureātus ar panākumiem olimpiādē! 12. klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis izcīnījis 1. vietu, 11. klases skolēns Dominiks Cipkins izcīnījis 2. vietu, savukārt, 11. klases skolēni Mārtiņš ProkuratovsJānis Šņucītis un 12. klases skolēns Lauris Emīls Frēlihs ieguvuši 3. vietu. Paldies RTU Inženierzinātņu vidusskolas ģeogrāfijas skolotājai Agrai Lipsbergai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ieņem visu goda pjedestālu Latvijas astronomijas atklātajā olimpiādē

Latvijas 49. astronomijas atklātajā olimpiādē RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ir izcīnījuši visas sešas godalgotās vietas. Apsveicam olimpiādes laureātus 12. klases skolēnu Tomu Cerbuli un 10. klases skolēnu Lukasu Robertu Kelliju ar izcīnīto 1. vietu, 10. klases skolēnu Viesturu Streļču un 12. klases skolnieci Aiju Moniku Vainiņu ar izcīnīto 2. vietu un 10. klases skolēnus Marku Henriju Majoru un Mārtiņu Čauni ar iegūto 3. vietu! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei Inženierzinātņu vidusskolas astronomijas pulciņa vadītājam Emīlam Veidem!

Sveicam ar panākumiem matemātikas konkursā “Ķengurs”!

Apsveicam starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs” laureātus ar iegūtajām godalgām! 10. klases skolniece Jūlia Zilbere izcīnīja 1. vietu Latvijā. 10. klases skolēns Tomass Kristiāns Šterns un 12. klases skolēni Kristofers Barknāns un Artūrs Uldis Gaisiņš izcīnīja 2. vietu. 10. klases skolēns Alfrēds Saročinskis izcīnīja 3. vietu. Kopumā konkursa valsts posmā RTU Inženierzinātņu vidusskolu pārstāvēja 18 skolēni. Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei Inženierzinātņu vidusskolas matemātikas skolotājiem Ingunai Grantai un Emīlam Veidem.

Mārtiņš Prokuratovs iegūst simpātiju balvu kartes stāstu konkursā

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) nozares uzņēmuma Envirotech organizētajā kartes stāstu konkursā skolēniem RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolēns Mārtiņš Prokuratovs par savu darbu “Dabiskās pļavas Latvijā” ieguva simpātiju balvu. Darbu var apskatīt šeit.

Daniela Alise Smelte iegūst balvu konkursā “LVM Bioekonomikas skola”

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) organizē vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši, to vidū ir RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolniece Daniela Alise Smelte, iepazina, pētīja dabā un risināja jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Šī gada tēma – koksnes biorafinēšana. Suminām 250 eiro stipendijas saņēmēju Danielu Alisi Smelti! Danielas video skatāms šeit. Autores komentārs: “Šajā video caur animācijām tiek uzskatāmi parādīti dažādi koksnes biorafinēšanas piemēri.” Danielas bioloģijas skolotāja Sandra Gromska par Danielas panākumiem: “Prieks, ka nepadevies, Daniela, un nākamgad ar jaunu sparu jācīnās  par lielo balvu!” Paldies skolotājai Sandrai Gromskai par entuziasmu, iedvesmošanu, atbalstu skolēnu dalībai dažādos konkursos un projektos.

Sveicam ar panākumiem fizikas valsts olimpiādē!

Apsveicam fizikas valsts 71. olimpiādes laureātus ar iegūtajām godalgām! 10. klases skolēns Lukass Roberts Kellijs un 12. klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis izcīnīja 1. vietu, 10. klases skolēns Kristaps Jukša un 11. klases skolēns Ralfs Šuba ieguva 2. vietu, 11. klases skolniece Agata Kuzņecova – 3. vietu un 10. klases skolniece Jūlia Zilbere – atzinību. Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV fizikas skolotājiem Aivaram Eriņam un Elzai Līnai Liniņai!

Apsveicam valodu valsts olimpiāžu laurātus!

Apsveicam 11. klases skolēnu Mārtiņu Prokuratovu ar izcīnīto 1. vietu latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādē! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV latviešu valodas un literatūras skolotājai Indrai Keišai! Apsveicam 10. klases skolēnu Lukasu Robertu Kelliju ar iegūto 3. vietu franču valodas valsts 51. olimpiādē!

Apsveicam Valtu Vītumu-Jaunzemu ar 1. vietu ekonomikas valsts olimpiādē!

9. martā norisinājās ekonomikas valsts 22. olimpiāde, kurā RTU Inženierzinātņu vidusskolu pārstāvēja 12. klases skolēni Valts Vītums Jaunzems un Matīss Jānis Rekerts. Apsveicam Valtu ar izcīnīto 1. vietu un Matīsu ar labiem panākumiem olimpiādē! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV ekonomikas skolotājai Līgai Kamolai!

Apsveicam skolēnus ar panākumiem matemātikas valsts olimpiādē!

11. un 12. martā 15 RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni piedalījās matemātikas valsts 71. olimpiādes 3. posmā. 10. klases skolēni Alfrēds Saročinskisun Tomass Kristiāns Šternsun 11. klases skolniece Agata Kuzņecova izcīnīja 2. vietu, savukārt, 10. klases skolēns Petr Gabuniia ieguva atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Apsveicam olimpiādes laureātus! Uz starptautiskās matemātikas olimpiādes (IMO) atlasi no mūsu skolas ir uzaicināti Alfrēds SaročinskisAgata Kuzņecova un 12. klases skolēns Artūrs Uldis Gaisiņš. Vēlam veiksmi atlasē, kur 13 skolēnu konkurencē skolēni cīnīsies par sešām vietām Latvijas IMO komandā. Paldies Ingunai GrantaiEmīlam Veidem un Artjomam Ubaidullaevam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam filozofijas valsts olimpiādes laureātus!

Filozofijas valsts 7. olimpiādē RTU Inženierzinātņu vidusskolu pārstāvēja 12. klases skolēni Džonatans Miks Melgalvis un Eva Krupenko, un abi izcīnīja 1. vietu. Apsveicam ar panākumiem! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV vēstures skolotājam Mārim Zvaigznem! Novēlam skolēniem panākumus atlasē uz starptautisko filozofijas olimpiādi!

Sveicam valsts olimpiāžu laureātus!

Apsveicam Vēstures valsts 27. olimpiādes 2. vietas ieguvēju Maksimu Piļščikovu (11. klase) un 3. vietas ieguvēju Džonatanu Miku Melgalvi (12. klase). Apsveicam Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 3. vietas ieguvēju Agatu Kuzņecovu (11. klase). Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV vēstures skolotājam Mārim Zvaigznem un vācu valodas skolotājai Ilzei Siliņai.

Latvijas izlase ar IZV skolēnu komandā izcīna 1. vietu starptautiskā debašu turnīrā

27. un 28. februārī norisinājās tiešsaistes debašu turnīrs “Vilnius Open 2021”, kurā piedalījās komandas no Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Turcijas, ASV, Bulgārijas un Kenijas. Latvijas komandas “Gyarados” sastāvā turnīrā piedalījās Kristofers KrūmiņšPatriks ŽilinsKarlīna Jansoneun RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolēns Kaldis Kariņš Bērziņš. Sīvā konkurencē Latvijas izlase izcīnīja 1. vietu. “Mēs uzvarējām pret vācu komandu pusfinālā un pret igauņu komandu finālā,” pastāstīja Kaldis, piebilstot, ka Latvijas izlase šādā sastāvā starptautiskā turnīrā piedalījās pirmo reizi. Apsveicam ar uzvaru!

Sveicam ķīmijas olimpiādes laureātus!

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni lieliski startējuši Rīgas pilsētas 62. olimpiādes 2. posmā. Apbalvojumus ieguvuši 44 skolēni. 1. vietu izcīnīja 10. klases skolēni Tomass Kristiāns ŠternsJūlia ZilbereAntons Kuļikovs un Daniils Soško, 11. klases skolnieces Klara un Agata Kuzņecovas un 12. klases skolēni Edvards Jānis TreijsDžonatans Miks MelgalvisToms Pulle un Aldis Jānis Pivars. 2. vietu ieguva 10. klases skolēni Lukass Roberts KellijsAnnija Patrīcija PauguleNikita TravinsKrišjānis GercānsArvīds GillsMārtiņš ČauneViesturs Streļčs un Petr Gabuniia, 11. klases skolēni Jānis ŠņucītisJānis ZaķisRobijs Lūkass MālnieksAleksandra DaņilovaMāris Broks un Daniela Smelte un 12. klases skolēni Aleksandrs NovoženovsAija Monika Vainiņa un Normunds Palabinskis. 3. vietu ieguva 10. klases skolēni Raivis Dāvis SteberisElizabete PlieneAdrians SlicsBeatrise SilavaAlfrēds SaročinskisMadara Elza Rudzīte un Valērija Meinardte, 11. klases skolēni Ralfs ŠubaĒrika Patrīcija BitmeteMaksims PiļščikovsPatrīcija Rocēna un Anete Paula Tomiņa un 12. klases skolēni Matīss Jānis RekertsKristofers Barkāns un Valts Vītums-Jaunzems. 12. klases skolnieces Līva Eglīte un Eva Krupenko ieguva atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Apsveicam olimpiādes laureātus! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV ķīmijas skolotājām Laurai Fjodorovai un Jolantai Rimšai!

20 godalgotās vietas matemātikas olimpiādē!

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ir lieliski startējuši matemātikas 71. olimpiādes 2. posmā, izcīnot 20 godalgotās vietas un deviņas atzinības. Apsveicam olimpiādes laureātus! 1. vietu izcīnīja 10. klases skolniece Jūlia Zilbere un 12. klases skolēni Artūrs Uldis Gaisiņš un Niks Nadziņš. 2. vietu ieguva 10. klases skolēni Tomass Kristiāns Šterns un Annija Patrīcija Paugule, 11. klases skolēni Jānis SmilgājsJānis ZaķisMārtiņš Prokuratovs un Dominiks Cipkins un 12. klases skolniece Jana Voiciša. 3. vietu ieguva 10. klases skolēni Alfrēds SaročinskisKrišjānis GercānsPetr Gabuniia un Mārtiņš Čaune, 11. klases skolēni Klara un Agata KuzņecovasRobijs Lūkass Mālnieks un Aleksandra Daņilova un 12. klases skolēni Ivans Kravcevs un Rene Veide. 10. klases skolēni Bogdans GrebņevsRaivis Dāvis SteberisNikita TravinsValentīns Koposovs un Daniils Soško, 11. klases skolēni Matīss BārdiņšAnete Paula Tomiņa un Raitis Bērtulis un 12. klases skolēns Kristofers Barkāns ieguva atzinības rakstus par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Paldies Ingunai Grantai, Emīlam Veidem un Artjomam Ubaidullaevam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam ģeogrāfijas olimpiādes laureātus!

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni izcīnījuši deviņas godalgas un četrus atzinības rakstus Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 38. olimpiādes 2. posmā vidusskolēniem. 1. vietu ieguva 12. klases skolēni Džonatans Miks Melgalvis un Lauris Emīls Frēlihs, 2. vietu ieguva 11. klases skolēni Jānis ŠņucītisDominiks Cipkins un Mārtiņš Prokuratovs, savukārt, 3. vietu ieguva 10. klases skolniece Elizabete Pliene un 12. klases skolēni Artūrs Uldis GaisiņšMiks Šics un Niks Nadziņš. 10. klases skolēni Raivis Dāvis SteberisBeatrise Silava un Madara Elza Rudzīte un 11. klases skolēns Māris Broks ieguva atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Apsveicam olimpiādes laureātus! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV ģeogrāfijas skolotājai Agrai Lipsbergai!

Deviņas godalgotās vietas ekonomikas olimpiādē

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ar panākumiem piedalījušies Rīgas pilsētas ekonomikas 22. olimpiādes 2. posmā, izcīnot deviņas godalgotās vietas un divus atzinības rakstus. 1. vietu ieguva 12. klases skolēni Valts Vītums-Jaunzems un Matīss Jānis Rekerts, 2. vietu – 11. klases skolēni Kaldis Kariņš Bērziņš un Maksims Piļščikovs un 3. vietu – 11. klases skolēni Dominiks CipkinsMārtiņš Prokuratovs un Jānis Smilgājs un 12. klases skolēni Līva Eglīte un Aija Monika Vainiņa. 11. klases skolēni Kristiāns Kuļšs un Aleksandra Daņilova ieguva atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Apsveicam olimpiādes laureātus! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV ekonomikas skolotājai Līgai Kamolai!

Sveicam latviešu valodas olimpiādes laureātus!

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni izcīnījuši piecas godalgas Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 47. olimpiādes 11. –12. klasēm 2. posmā. 1. vietu ieguva 11. klases skolēns Mārtiņš Prokuratovs un 12. klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis, 2. vietu ieguva 11. klases skolniece Ērika Patrīcija Bitmete un 3. vietu – 12. klases skolēns Miks Šics. 12. klases skolniece Paula Osmane ieguva atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Apsveicam olimpiādes laureātus! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV latviešu valodas un literatūras skolotājai Indrai Keišai!

IZV trīs bronzas godalgas angļu valodas valsts olimpiādē

5.februārī norisinājās angļu valodas valsts 50.olimpiāde. 12.klases skolēni Matīss Jānis Rekerts, Artūrs Uldis Gaisiņš un Džonatans Miks Melgalvis šajā olimpiādē izcīnīja bronzas godalgas. Apsveicam olimpiādes laureātus! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV angļu valodas skolotājam Guntim Zenfam!

IZV skolēni ar panākumiem startē valsts bioloģijas olimpiādē

21. un 22. janvārī norisinājās bioloģijas valsts 43.olimpiāde. Seši RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni izcīnīja godalgotās vietas valstī un trīs skolēni ieguva atzinību. Apsveicam olimpiādes laureātus! 2.vietu ieguva 10.klases skolēns Daniils Soško un 12.klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis. 3.vietu ieguva 11.klases skolēni Pauls Kauķis un Patrīcija Rocēna un 12.klases skolēni Edvards Jānis Treijs un Artūrs Uldis Gaisiņš. 10.klases skolēns Raivis Dāvis Steberis un 12.klases skolēni Normunds Palabinskis un Aldis Jānis Pivars ieguva atzinības rakstus par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV bioloģijas skolotājai Sandrai Gromskai!

27 godalgotās vietas fizikas olimpiādē

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ir ļoti veiksmīgi startējuši fizikas 71.olimpiādes 2.posmā, izcīnot 27 godalgotās vietas un piecas atzinības. Apsveicam olimpiādes laureātus! 1.vietu ieguva 10.klases skolēni Bogdans Grebņevs, Lukass Roberts Kellis un Mārtiņš Čaune, 11.klases skolēns Ralfs Šuba un 12.klases skolēni Džonatans Miks Melgalvis un Artūrs Uldis Gaisiņš. 2.vietu ieguva 10.klases skolēni Kristaps Jukša, Krišjānis Gercāns, Arvīds Gills, Jūlia Zilbere un Nikita Travins, 11.klases skolēni Jānis Šņucītis, Mārtiņš Prokuratovs, Kristiāns Kuļšs, Jānis Smilgājs, Otomārs Gulbis un Agata Kuzņecova un 12.klases skolēni Edvards Jānis Treijs un Aija Monika Vainiņa. 3.vietu ieguva 10.klases skolēns Marks Henrijs Majors, 11.klases skolēni Klara Kuzņecova, Maksims Piļščikovs, Māris Broks un Jānis Zaķis un 12.klases skolēni Kristofers Barkāns, Toms Cerbulis un Niks Nadziņš. 10.klases skolēni Viesturs Streļčs, Elizabete Pliene un Antons Kuļikovs un 12.klases skolēni Artjoms Časnovičs un Matīss Jānis Rekerts ieguva atzinības rakstus par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV fizikas skolotājiem Aivaram Eriņam un Elzai Līnai Liniņai!

16 godalgotās vietas ES Dabaszinātņu olimpiādes 1.kārtā

RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolēni ar lieliskiem panākumiem piedalījās Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes 1.kārtā, kopumā izcīnot 16 godalgotās vietas. Apsveicam olimpiādes laureātus! 1.vietu ieguva Mārtiņš Čaune, Arvīds Gills un Daniils Soško. 2.vietu ieguva Krišjānis Gercāns, Bogdans Grebņevs, Lukass Roberts Kellijs, Marks Henrijs Majors, Petr Gabuniia un Ravis Dāvis Steberis. 3.vietu ieguva Viesturs Streļčs, Annija Patrīcija Paugule, Tālis Ozols, Antons Kuļikovs, Tomass Kristiāns Šterns, Nikita Travins un Jūlia Zilbere. Alfrēds Saročinskis, Elizabete Pliene un Beatrise Silava ieguva atzinības rakstus par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV fizikas skolotājai Elzai Līnai Liniņai, ķīmijas skolotājai Jolantai Rimšai un bioloģijas skolotājai Sandrai Gromskai.

Divas RTU IZV skolnieces uzaicinātas uz valsts vācu valodas olimpiādi

16.decembrī norisinājās 2.posma (novadu) vācu valodas olimpiāde, kurā RTU Inženierzinātņu vidusskolu pārstāvēja 4 skolēni. 1.vietu ieguva 11.klase skolnieces Agata Kucņecova un Klara Kucņecova. Abas skolnieces ir uzaicinātas uz vācu valodas valsts olimpiādes 1.posmu, kas norisināsies 16.janvārī. Apsveicam olimpiādes laureātes! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV vācu valodas skolotājai Ilzei Siliņai!

Inženierzinātņu vidusskolas skolēni, absolventi un pedagogi saņem Ministru kabineta balvas

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas skolēniem un absolventiem, kā arī viņu skolotājām piešķirtas Ministru kabineta balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Balvas piešķirtas:

  • RTU IZV 12. klases skolniekam Džonatanam Mikam Melgalvim par iegūto 3. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē;
  • RTU IZV absolventam, RTU Ķīmijas tehnoloģiju programmas 1. kursa studentam Edvardam Miķelim Mežciemam par iegūto 3. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē;
  • RTU IZV absolventam, RTU Ķīmijas programmas 1. kursa studentam Filipam Ēcim par iegūto 3. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē;
  • RTU IZV absolventam, Kembridžas universitātes 1. kursa studentam Kārlim Šusteram par iegūto 3. vietu starptautiskajā informātikas olimpiādē.

Apbalvotas arī audzēkņu skolotājas – RTU IZV ķīmijas skolotāja Laura Fjodorova un RTU IZV fizikas skolotāja Virgīnija Vītola.

14 godalgotās vietas vēstures olimpiādē

Turpinot veiksmīgus startus 2.posma mācību olimpiādēs, RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ir izcīnījuši 14 godalgas vēstures olimpiādē. Apsveicam olimpiādes laureātus! 1.vietu ieguva 11.klase skolēni Klara Kucņecova un Maksims Piļščikovs un 12.klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis. 2.vietu ieguva 10.klases skolēns Lukass Roberts Kellijs, 11.klases skolēni Agata Kuzņecova un Mārtiņš Prokuratovs un 12.klases skolēns Normunds Palabinskis. 3.vietu ieguva 10.klases skolēns Viesturs Streļčs, 11.klases skolēni Dominiks Cipkins un Raitis Bērtulis un 12.klases skolēni Miks Šics, Līva Eglīte, Niks Nadziņš un Matīss Jānis Rekerts. 10.klases skolēns Tomass Kristiāns Šterns un 11.klases skolēns Jānis Šņucītis ieguva atzinības rakstus par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV vēstures skolotājam Mārim Zvaigznem.

Lieliski panākumi arī bioloģijas olimpiādē

26. novembrī RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni lieliski startējuši bioloģijas olimpiādes 2.posmā, izcīnot kopumā 23 godalgas. Apsveicam olimpiādes laureātus! 1.vietu ieguva 10. klases skolēns Daniils Soško un Raivis Dāvis Steberis, 11. klases skolniece Patrīcija Rocēna un 12.klases skolēni Normunds Palabinskis, Džonatans Miks Melgalvis, Aldis Jānis Pivars un Edvards Jānis Treijs. 2. vietu ieguva 10. klases skolēni Viesturs Streļčs un Valērija Meinardte, 11. klases skolēni Anete Paula Tomiņa, Daniela Smelte, Agata Kuzņecova, Klara Kuzņecova un Pauls Kauķis, 12. klases skolēni Lauris Emīls Frēlihs, Artūrs Uldis Gaisiņš un Aija Monika Vainiņa. 3. vietu ieguva 10. klases skolēni Kristaps Jukša un Madara Elza Rudzīte, 11. klases skolēni Ērika Patrīcija Bitmete un Dominiks Cipkins un 12. klases skolniece Paula Osmane.  10.klases skolniece Beatrise Silava ieguvis atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV bioloģijas skolotājai Sandrai Gromskai!

IZV skolēni izcīnījuši 17 godalgotās vietas angļu valodas olimpiādē

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni veiksmīgi startējuši angļu valodas olimpiādes 2.posmā, izcīnot kopumā 17 godalgas. Apsveicam olimpiādes laureātus! 1.vietu ieguva 10. klases skolēns Lukass Roberts Kellijs un 12.klases skolēni Džonatans Miks Melgalvis, Artūrs Uldis Gaisiņš, Matīss Jānis Rekerts. 2.vietu ieguva 10.klases skolniece Jūlia Zilbere, 11.klases skolniece Agata Kuzņecova un Klara Kucņecova un 12.klases skolēni Normunds Palabinskis, Lauris Emīls Frēlihs, Miks Šics un Jana Voiciša. 3.vietu ieguva 10.klases skolēns Tālis Ozols, 11.klases skolnieces Daniela Smelte un Aleksandra Daņilova un 12.klases skolēni Eva Krupenko, Valts Vītums-Jaunzems un Niks Nadziņš. 12.klases skolēns Kristofers Barkāns ieguvis atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē. Dalībai angļu valodas finālā jeb valsts posmā ir izvirzīti trīs RTU IZV skolēni, kas ir lielākais finālistu skaits vienam skolotājam Latvijā. Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei IZV angļu valodas skolotājam Guntim Zenfam.

Lepojamies ar IZV 12.klases skolēnu Džonatanu Miku Melgalvi

Lepojamies ar IZV 12.klases skolēnu Džonatanu Miku Melgalvi, par kuru ir publicēts sižets TV3 Ziņu sižetu sērijā “Jaunie talanti”!

Džonatans ir starptautiska līmeņa talants ķīmijā, kurš darbojas skolas literatūras un mākslas žurnāla “Pagrabs” redakcijā, raksta dzeju, iegūst medaļas visās olimpiādēs, uz kurām dodas, taču bez zvaigžņu slimības runā par saviem panākumiem. Džonatans stāsta, ka pēc iegūtās 1.vietas valsts ķīmijas olimpiādē 9.klasē nesecināja, ka viņam īpaši padotos ķīmija, jo 9.klases ķīmijas uzdevumos ir liels īpatsvars matemātisko prasmju. “Atnākot uz šo skolu (IZV), interese par ķīmiju, tā teikt, eksplodēja,” tēlaini skaidro Džonatans. Interese ir vainagojusies ar spožiem panākumiem – šovasar Džonatans ir ieguvis bronzas medaļu gan Pasaules ķīmijas olimpiādē, gan prestižajā Starptautiskajā Mendeļejeva olimpiādē. Jāpiebilst, ka šīs divas medaļas Džonatans ir ieguvis konkurencē ar 12.klases beidzējiem.

”Galvenais izaicinājums ir tāds, ka vienmēr ir jābūt uzdevumiem, ko iedot Džonatanam un arī pārējiem skolēniem, kuri ir ļoti mērķtiecīgi attiecībā uz piedalīšanos olimpiādēs. Dažkārt, kad es saku, ka man vairāk nav uzdevumu, ko viņiem iedot, tad viņi saka: “Gan jau ir. Jūs vienmēr vēl atrodat.”,” stāsta Džonatana ķīmijas skolotāja Laura Fjodorova.

Džonatana panākumu uzskaitījums ir ļoti iespaidīgs: pirms gada 2.vieta valstī matemātikā, aizpagājušajā – zelts; atzinības raksts pasaules lingvistikas olimpiādē, 1.vieta dzejas konkursā un daudz citu. Sižets un raksts par Džonatanu pieejams šeit: https://skaties.lv/zinas/latvija/jaunie-talanti-skolens-kimikis-kurs-raksta-dzeju-un-iegust-medalas-teju-visu-prieksmetu-olimpiades/

Bronzas medaļa Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde

No 29. līdz 30. augustam pirmo reizi tiešsaistes režīmā norisinājās Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde, kurā piedalījās seši skolēni no Latvijas. Sacenšoties divās vecuma grupās, visiem Latvijas izlases dalībniekiem izdevās izcīnīt bronzas medaļas. Jauno ģeogrāfu sacensībās kopumā piedalījās 77 skolēni no 14 dažādām valstīm.

Vidusskolēnu grupā Latviju pārstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas skolēns Atis Krebss, Madonas Valsts ģimnāzijas skolēns Ralfs Bormanis un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēns Toms Ekmanis. Olimpiādē bronzas medaļas tika piešķirtas visiem Latvijas izlases dalībniekiem.

Latvijas izlasi dalībai olimpiādē sagatavoja Jauno ģeogrāfu skolas vadītāji Gatis Kampernovs un Uldis Klepers. Savukārt šogad klātienē paredzētā olimpiāde Turcijas pilsētā Stambulā pārcelta uz 2021.gadu.

RTU Inženierzinātņu vidusskola – nemainīgi labākā Latvijā mazo skolu kategorijā

Valsts prezidents Egils Levits Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) pārstāvjiem svinīgā ceremonijā, kas 24. augustā notika Rīgas pilī, pasniedza Ata Kronvalda fonda apbalvojumu «Lielā Pūce» mazo skolu kategorijā. Apbalvojums tiek piešķirts par skolēnu sasniegumiem pilsētas un valsts olimpiādēs un tas skolas īpašumā būs jau piekto gadu pēc kārtas. Tāpat prezidents skolas pārstāvjiem pasniedza apliecinājumu par otro vietu fonda veidotajā Zvaigžņu reitingā – tajā iekļautas skolas, kuru skolēniem bijuši augstākie sniegumi starptautiskajās mācību olimpiādēs.

RTU IZV reitingā mazo skolu grupā, kur vidusskolēnu skaits 10.-12. klasē nepārsniedz 100 skolēnu, ieguvusi 126,25 balles, uzrādot ievērojami labākus rezultātus nekā tuvākās konkurentes šajā grupā. Arī nacionālajā mērogā RTU IZV novērtējums ir ļoti augsts, jo vien Rīgas Valsts 1. ģimnāzija saņēmusi nedaudz lielālu punktu skaitu – 127,99, kļūstot par visaugstāk novērtēto skolu ģimnāziju grupā.

Vairāk par pasākumu lasi ŠEIT.

Studentu inovāciju granta programmu aktivitāte «Vertikāli integrēts projekts»

Dažādu nozaru un līmeņu studentu un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācībspēku sadarbībā top prototipi un idejas risinājumiem bioenerģijas, notekūdeņu attīrīšanas, zemas enerģijas patēriņa ēku, kosmosa, sensora tehnoloģiju un robotikas jomās.

Studentu inovāciju granta programmu aktivitātes «Vertikāli integrēts projekts» (VIP) mērķis ir dot iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā – maģistranti un doktoranti uzrauga ne tikai bakalaura līmenī̄ studējošo darbu, bet arī iesaista RTU Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēnus projektēšanas un izpētes darbos.

Priecājamies, ka mūsu skolas absolventi un arī skolēni piedalās aktivitātē, kura tiek īstenota jau vairākus semestrus, pētniecības darbu vēršot dažādos virzienos, piemēram, notekūdeņu attīrīšanai un bioenerģijas ražošanai.

Vairāk par RTU Vertikāli integrēto projektu lasi ŠEIT.

Skolēnu sasniegumi

 

Lūk, daļa no mūsu medaļu biruma šī gada valsts olimpiādēs! Paldies visiem skolēniem  un skolotājiem par ieguldīto darbu!

44. zinātnisko pētniecības darbu konference

Lieliskus rezultātus un RTU specbalvu Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē ir ieguvuši Inženierzinātņu vidusskolas skolēni – Niks Nadziņš un Kristofers Barkāns.

Abi skolēni saņem tiesības tikt uzņemtiem ārpus konkursa STEM jomas (ZTIM – zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) RTU pamatstudiju programmā, kurā attiecīgajā gadā ir
paredzēta uzņemšana budžeta finansētās studiju vietās.

Apsveicam ar izcilajiem rezultātiem un novēlam lielus sasniegumus arī turpmāk!

Sveicam!

Izglītības un zinātnes ministrija ar īpašām balvām ir apbalvojusi tos jauniešus, kuru darbus augstu novērtējusi starptautisko pasākumu atlases komisija.

Apsveicam Džonatanu Miku Melgalvi, Edvardu Jāni Treiju – RTU inženierzinātņu vidusskola (Ķīmijas zinātnes) ar iegūtajiem apbalvojumiem.

Sveicam laureātus!

Apsveicam ar panākumiem Latvijas 45. Atklātajā fizikas olimpiādē! Kārlis Šusters ieguvis III vietu, Atis Krebss, Artūrs Gaisiņš, Edvards Jānis Treijs saņēmuši Atzinību!

Sveicam!

Apsveicam ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādes uzvarētājus Ati Krebsu ar iegūto I vietu, Mārtiņu Prokuratovu, Džonatanu Miku Melgalvi, Uģi Vēveru ar iegūto II vietu un Artūru Uldi Gaisiņu ar iegūto III vietu!

Sveicam!

Sveicam ar panākumiem Fizikas valsts 70. olimpiādē! Džonatans Miks Melgalvis, Matīss Kristiāns Dambergs, Artūrs Kovrigo, Rūdolfs Pikšens, Mihails Štolcs ieguvuši 2. vietu, Kārlis Šusters saņēmis Atzinību!

 

RTU IZV dalība Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi. Zinātniskās pētniecības darbu valsts posmā šogad godalgoti 216 darbi, kurus prezentēja 266 skolēni. No tiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 49 darbi, otrās pakāpes diplomus ieguva 64 darbi, bet trešās pakāpes diplomus – 103 darbi.

Apsveicam labāko darbu autorus – Džonatanu Miku Melgalvi, Edvardu Jāni Treiju un Paulu Osmani ar iegūto I pakāpes diplomu ķīmijas zinātņu nozarē, Kristoferu Barkānu un Niku Nadziņu ar iegūto I pakāpes diplomu matemātikas nozarē, Lauri Emīlu Frēlihu un Aiju Moniku Vainiņu ar iegūto II pakāpes diplomu zemes un vides zinātņu nozarē, Mihailu Štolcu ar iegūto II pakāpes diplomu fizikālajās zinātnēs, Matīsu Jāni Rekertu  ar iegūto III pakāpes diplomu ķīmijas zinātņu nozarē , Tomu Cerbuli ar iegūto III pakāpes diplomu astronmijas zinātņu nozarē un Janu Vocišu un Līvu Eglīti ar iegūto III pakāpes diplomu arhitektūras nozarē.

Sveicam!

Apsveicam matemātikas valsts 70. olimpiādes uzvarētājus: Filipu Ēci, Kārli Bērziņu,  un Artūru Uldi Gaisiņu ar iegūto 1. vietu, Kārli Šusteru, Džonatanu Miku Melgalvi, Niku Nadziņu, Janu Voicišu ar iegūto 2. vietu, Matīsu Kristiānu Dambergu, Kristoferu Dambergu ar iegūto 3. vietu un Reini Rozenbahu un Agatu Kuzņecovu ar saņemto Atzinību!

Apsveicam valsts olimpiāžu uzvarētājus!

Apsveicam Džonatanu Miku Melgalvi ar iegūto 1. vietu latviešu valodas valsts 46. olimpiādē, Danielu Stabuli ar iegūto 3. vietu ekonomikas valsts 21. olimpiādē, Kārli Šusteri ar iegūto 1. vietu, Kristoferu Barkānu ar iegūto 3. vietu un Džonatanu Miku Melgalvi ar saņemto Atzinību informātikas ( programmēšanas) valsts 33. olimpiādē!

Sveicam laureātus

Apsveicam Rīgas pilsētas matemātikas 70. olimpiādes 2. posma uzvarētājus:

Filipu Ēci ar iegūto 1.vietu; Patrīciju Rocēnu, Jāni Smilgāju, Artūru Uldi Gaisiņu, Kārli Bērziņu, Reini Rozenbahu, Kārli Šusteru un Elgaru Vaļģi ar iegūto 2.vietu; Kristiānu Kuļšu, Agatu Kuzņecovu, Jāni Zaķi, Kristoferu Barkānu, Niku Nadziņu, Reni Veidi, Janu Voiciši, Matīsu Kristiānu Dambergu, Ati Krebsu un Danielu Stabuli ar iegūto 3.vietu; Matīsu Bārdiņu, Raiti Bērtuli, Klaru Kuzņecovu, Mārtiņu Prokuratovu, Andri Braueru un Edvardu Miķeli Mežciemu ar iegūto atzinību.

Paldies Ingunai Grantai, Emīlam Veidem un Artjomam Ubaidullaevam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam laureātus

Apsveicam Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 37. olimpiādes 2. posma uzvarētājus:

Džonatanu Miku Melgalvi, Ati Krebsu un Annu Bumbieri ar iegūto 1.vietu; Dominiku Cipkinu, Uģi Vēveru, Mārtiņu Prokuratovu, Artūru Uldi Gaisiņu, Edvardu Miķeli Mežciemu un Niku Nadziņu ar iegūto 2.vietu; Lauri Emīlu Frēlihu, Jāni Šņucīti, Kārli Bērziņu un Andri Braueru ar iegūto 3.vietu; Miku Šicu, Danielu Stabuli, Madaru Ūdri un Māri Broku ar iegūto atzinību.

Paldies skolotājai Agrai Lipsbergai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Sveicam valsts olimpiāžu laureātus

Apsveicam Angļu valodas valsts 49. olimpiādes 3.vietas ieguvēju Kaldi Bērziņu un Vēstures valsts 26.olimpiādes 2.vietas ieguvējus – Normundu Palabinski un Reini Rozenbahu un 3.vietas ieguvēju Džonatanu Miku Melgalvi!

Sveicam laureātus

Apsveicam Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes 2. posma uzvarētājus:

Džonatanu Miku Melgalvi, Ati Krebsu ar iegūto 1.vietu; Mārtiņu Prokuratovu, Reini Rozenbahu ar iegūto 2.vietu; Paulu Osmani, Normundu Palabinski, Kārli Rimaševski, Agnesi Legzdiņu ar iegūto 3.vietu; Miku Šicu, Lindu Noviku ar iegūto atzinību.

Paldies skolotājai Maritai Rozefeldei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Sveicam laureātus!

Apsveicam Rīgas pilsētas ekonomikas 21. olimpiādes 2. posma uzvarētājus:

Danielu Stabuli ar iegūto 1.vietu; Kaldi Bērziņu, Aiju Moniku Vainiņu, Valtu Vītumu-Jaunzemu, Kārli Bērziņu, Andri Braueru un Ati Krebsu ar iegūto 2.vietu; Aleksandru Daņilovu, Mārtiņu Prokuratovu, Līvu Eglīti, Evu Krupenko, Edvardu Jāni Treiju un Henriku Bērmani ar iegūto 3.vietu; Maksimu Piļščikovu ar iegūto atzinību.

Paldies skolotājai Līgai Kamolai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Sveicam laureātus!

Apsveicam Rīgas pilsētas fizikas 70. olimpiādes 2. posma uzvarētājus:

Matīsu Bārdiņu, Kaldi Bērziņu, Otomāru Gulbi, Kristiānu Kuļšu, Maksimu Piļščikovu, Mārtiņu Prokuratovu, Jāni Smilgāju, Ralfu Šubu, Jāni Zaķi, Džonatanu Miku Melgalvi un Artūru Kovrigo ar iegūto 1.vietu; Māri Broku, Paulu Kauķi, Valteru Neļķi, Danielu Alisi Smelti, Kristoferu Barkānu, Tomu Cerbuli, Artūru Uldi Gaisiņu, Edvardu Jāni Treiju, Andri Braueru, Matīsu Kristiānu Dambergu, Ati Krebsu, Rūdolfu Pikšenu, Mihailu Štolcu un Kārli Šusteru ar iegūto 2.vietu; Raiti Bēruli, Dominiku Cipkinu, Agatu Kuzņecovu, Patrīciju Rocēnu, Lauri Emīlu Frēlihu, Matīsu Jāni Rekertu, Aiju Moniku Vainiņu, Henriku Bērmani, Filipu Ēci, Alisu Mazori, Rinaldu Jāni Šenvaldu un Elgaru Vaļģi ar iegūto 3.vietu; Jāni Šņucīti, Niku Nadziņu, Kalvi Rautsepu, Kārli Bērziņu, Edvardu Miķeli Mežciemu un Uģi Vēveru ar iegūto atzinību.

Paldies skolotājiem Virgīnijai Vītolai un Aivaram Eriņam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!

Ir noslēgusies VISMA Bebr[a]s 2019 sezona. Apsveicam ar iegūto 1. vietu Kārli Šusteru un ar iegūto 2. vietu Kristiānu Kuļšu.

Fotoattēlu galerija

Pasniegti Draudzīgā Aicinājuma fonda apbalvojumi

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) absolventiem un pedagogiem pasniegti Draudzīgā Aicinājuma fonda apbalvojumi – Goda diplomi un medaļas.

Nominācijā «Absolvents» par izciliem sasniegumiem, 2019. gada starptautiskajā matemātikas olimpiādē iegūstot Atzinības rakstus, tika apbalvoti RTU IZV absolventi Agnis Salmiņš un Artem Ubaidullajev. Savukārt Elīza Elizabete Bicāne šajā nominācijā tika apbalvota par iegūto bronzas medaļu 2019. gada starptautiskajā ekonomikas olimpiādē.

Nominācijā «Skolotājs» par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm apbalvota matemātikas skolotāja Inguna Granta un ekonomikas skolotāja Līga Kamola.

Svinīgais apbalvošanas pasākums norisinājās 28. janvārī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Fotoattēlu galerija

Sveicam laureātus

Apsveicam Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) 33.olimpiādes 2.posma uzvarētājus Kārli Šusteru ar iegūto 1.vietu, Kristoferu Barkānu ar iegūto 2.vietu un Džonatanu Miku Melgalvi ar iegūto 3.vietu!

Paldies skolotājiem Andrejam Liepiņam un Raivim Ieviņam no Rīgas 1.programmēšanas skolas par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Sveicam  Bioloģijas valsts 42.olimpiādes laureātus

Apsveicam Bioloģijas valsts 42. olimpiādes uzvarētājus Edvardu Jāni Treiju un Lauri Emīlu Frēlihu ar  iegūto 3. vietu un Normundu Palabinski ar saņemto Atzinību!

 

Prezidents tiešraidē no CERN diskutē ar RTU IZV skolēniem

«Zinātnei ir nākotne, un tā ir jūsu, tā ir Latvijas nākotne,» tā pirmdien, 20. janvārī, viesojoties Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) Šveicē un Latvijas skolēnus uzrunājot ar teletilta starpniecību, sacīja Valsts prezidents Egils Levits. Viņš CERN bija ieradies, lai iepazītos ar šī pasaules zinātnes izcilības centra darbu, kā arī lai pārrunātu Latvijas iestāšanos CERN. Teletiltu organizēja CERN un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

Tiekoties ar CERN vadību, prezidents apliecināja Latvijas vēlmi kļūt par CERN asociēto valsti. «CERN ir viena no nozīmīgākajām laboratorijām un zinātniskajiem institūtiem pasaulē. Latvijai kļūšana par CERN asociēto valsti ir ļoti būtiska – tas ir vairāku gadu rūpīgs un neatlaidīgs darbs, kas stiprina Latvijas zinātni, tehnoloģijas un veido augstas enerģijas daļiņu izpētes kopienu arī mūsu valstī,» uzsvēra E. Levits.

Pēc CERN apskates prezidents teletiltā uzrunāja Latvijas jauniešus – RTU Inženierzinātņu vidusskolas, Aizkraukles novada ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Talsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Jaunās pamatskolas skolēnus.

CERN jau vairāk nekā 60 gadus ir pasaulē vadošais zinātniskais centrs, kurā notiek globāli nozīmīgi zinātnes atklājumi. RTU ar CERN sadarbojas jau kopš 2012. gada, savukārt Latvijas valdība 2018. gadā ir pieņēmusi lēmumu sākt valsts iestāšanās procesu CERN. Prezidenta vizīte CERN ir signāls tam, cik Latvijā nopietni uztver pētniecības iespējas šajā pasaulē vadošajā zinātnes centrā, kā arī novērtējums Latvijas zinātnieku līdzšinējam darbam CERN.

Vairāk informācijas par pasākumu lasi ŠEIT.

Fotoattēlu galerija (Foto – Valsts prezidenta kanceleja)